- Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

YS og Virke gikk i dag ut med en felles oppfordring: – Vi har en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen, slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i!

Illustrasjonsfoto: Scanpix/Maskot

Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time.

Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 tusen ansatte allerede er stengt, eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 tusen arbeidsplasser står i fare.

Virke og YS har stått samlet overfor myndighetene og krevd at myndighetene dekker arbeidsgiverutgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første dagene av permitteringsperioden.

– Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i, sier Christopher Navelsaker, Sektoransvarlig YS Privat og Stian Sigurdsen, direktør politikk, tariff og analyse i Virke i en felles uttalelse.

Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger

I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig.

Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger

Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke og YS oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke.

Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?