Sommerhilsen fra YS-ledelsen

Den første post korona-sommeren står for døren. Ferieukene skal gi oss den pausen vi trenger fra arbeid og hverdag. Nyt tiden fremover sammen med venner og familie, enten du er i Norge eller utlandet.
I fjor på denne tiden var samfunnet sterkt preget av pandemien. Vi hadde begynt å lette på restriksjonene, men 170 000 personer var fortsatt registrert ledige. Så kom høsten og omikron, og vi stengte ned igjen.

F.v.: 1. nestleder Hans Erik Skjæggerud, YS-leder Erik Kollerud og 2. nestleder Monica Paulsen. Foto: Terje Bergersen/Negotia

– Siden januar har de fleste piler pekt oppover her hjemme. I dag er samfunnet vidåpent, munnbindene er plassert lengst bak i skapet, arbeidsledigheten er rekordlav, og den viktigste saken i samfunnsdebatten er å stramme inn pengebruken for å unngå for høye renter.

– Høye renter og økte priser på mat, drivstoff og andre varer og tjenester vil påvirke medlemmene våre negativt. Det skal vi jobbe mye med fremover. Vi har også en pågående krig på vårt eget kontinent som påvirker oss både som medmennesker og samfunn. Vi skal aldri hvile i vår støtte til det Ukrainske folk i deres frihetskamp.

– Men når vi har gått ut av én krise og møter nye utfordringer, er det viktig å ta et steg tilbake og og reflektere litt over hvor heldige vi er. Vi skal glede oss over at den høye tilliten og den sterke samarbeidsånden i samfunnet gjorde at de aller fleste kom igjennom koronakrisen og kan se positivt på fremtiden. Vi skal glede oss over at vi har bygget demokratiske institusjoner som står fjellstøtt. Og ikke minst over at en av de tingene som skiller oss fra de fleste andre land i verden er den høye tilliten vi har til hverandre.

– Den norske samarbeidsmodellen har ikke kommet av seg selv. Den er resultatet av årtier med kamp, forhandlinger, utredninger og drøftelser mellom partene i arbeidslivet. En forutsetning har vært sterke parter på alle sider av bordet, med sterke sanksjonsmidler – men også tillit til hverandre – vilje til kompromiss og med ansvarlig og bærekraftig økonomisk utvikling som en viktig rettesnor.

– Alt dette er gjort mulig av de tusenvis av tillitsvalgte og ansatte, som hver dag står på for sine kolleger og medlemmer og som hver dag bidrar til at det norske arbeidslivet er et godt sted å være.

Tusen takk til dere, og en god sommer til dere alle!

Erik, Hans-Erik og Monica

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?