Sommerhilsen fra YS-ledelsen

– Da vi nærmet oss sommerferien i fjor, var tilværelsen dyster og usikker for mange.  I år er utsiktene heldigvis mye lysere, sier (f.v.:) 1. nestleder Hans Erik Skjæggerud, YS-leder Erik Kollerud og 2. nestleder Monica Paulsen i sin sommerhilsen til medlemmer, tillitsvalgte og ansette i YS-forbundene.

F.v.: 1. nestleder Hans Erik Skjæggerud, YS-leder Erik Kollerud og 2. nestleder Monica Paulsen. Foto: Terje Bergersen/Negotia

Da vi nærmet oss sommerferien i fjor, var tilværelsen dyster og usikker for mange. 400 000 mennesker var arbeidsledige og permitterte. Restriksjonene var mange og det var svært usikkert når vi igjen kunne leve livene våre som normalt. I år er utsiktene heldigvis mye lysere. Halvparten av oss har fått vår første vaksinedose, restriksjonene lettes, vi kan reise igjen og økonomien går godt. Vi ser, mest sannsynlig, slutten på pandemien, og optimismen stiger i takt med gradestokken. Samtidig skal vi huske på at altfor mange går inn i ferien med en uviss fremtid. 170 000 personer er fortsatt arbeidsledig, eller permittert. For dem er pandemiens konsekvenser fortsatt høyst reelle.

Det siste året har vært ulikt alt annet også for oss som til daglig jobber med arbeidslivspolitikk. Aldri før har det norske trepartssamarbeidet vært like aktivt og sjeldent har det vært like viktig. Gjennom tett dialog og godt samarbeid med arbeidsgivere og politiske myndigheter har vi fått på plass en rekke tiltak som dempet effektene av krisen. Det har også gitt legitimitet og oppslutning til det som har blitt besluttet, og vært viktig for at vi som befolkning har kommet oss igjennom det siste året langt bedre enn de fleste sammenlignbare land.

Når vi igjen kan møtes over sommeren og de siste restriksjonene forhåpentligvis er borte, vil ikke alt bli som før. På den ene siden vil det fortsatt ta en stund før de mest utsatte næringene er over kneika. Beredskap vil bli et enda viktigere politisk tema, og vi må forberede oss mye bedre på at det kan komme flere pandemier i tiårene fremover.

På den andre siden har vi sett at det å utføre arbeidsoppgavene andre steder enn på kontoret går helt fint. Det kan få stor innvirkning på hvordan vi organiserer arbeidslivet vårt, og gi hver enkelt mulighet for mye større fleksibilitet i hverdagen. Det vil selvfølgelig være noen fallgruver her, og det er vårt ansvar å sørge for at disse endringene skjer på de ansattes premisser. Vi er trygge på at vi finner gode løsninger også her, slik vi har god tradisjon for i det norske trepartssamarbeidet. Det norske arbeidslivet er et av verdens beste, og det skal det også være fremover.

God sommer!

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?