Sommerhilsen fra YS-lederen

Sommeren står for døren, og med den ferie for de fleste av oss. Ferieukene skal gi oss den pausen vi trenger fra arbeid og hverdag. Nyt tiden fremover sammen med venner og familie, enten du er i Norge eller utlandet.

Portrett av YS-leder Erik Kollerud

– Å ha et arbeid å gå til er helt essensielt for oss mennesker. Arbeid gir mening og mestring, og alle undersøkelser viser at de fleste av oss trives godt på jobb. Men vi må også passe på at vi får hvile, at vi skiller mellom arbeid og fritid og bruker tid sammen med de vi er glad i. Nettopp balansen mellom arbeid og fritid har vært en av de viktigste kampsakene for fagbevegelsen i over 100 år.

– Du som leser dette har rett på enten fem ferieuker (hvis bedriften har tariffavtale) eller 4 uker pluss én dag. I tillegg har du en alminnelig arbeidstid på 40 timer i uka (37,5 timer hvis bedriften har tariffavtale). Du har også rett på feriepenger, og til ny ferie dersom du blir syk under ferien. Blant annet.

– Dette har ikke kommet av seg selv. Det har kommet etter årtier med kamp, forhandlinger, utredninger og drøftelser mellom partene i arbeidslivet. En forutsetning for dette har vært sterke parter på alle sider av bordet med sterke sanksjonsmidler, men også tillit til hverandre, vilje til kompromiss og med ansvarlig og bærekraftig økonomisk utvikling som en viktig rettesnor.

– Når jeg reiser rundt i verden ser jeg hvor privilegert vi i Norge er på dette området. Vi har en trepartsmodell som fungerer, og der vi i stort har et felles mål om trygge og gode arbeidsplasser, høy produktivitet, små forskjeller og en god balanse mellom arbeid og fritid. I norsk fagbevegelse samarbeider vi der vi kan, og går i konflikt når vi må.

– Alt dette er muliggjort av de tusenvis av tillitsvalgte og ansatte som hver dag står på for sine kolleger og medlemmer og som hver dag bidrar til at det norske arbeidslivet er et godt sted å være. Tusen takk til dere, og en god sommer til dere alle.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?