Tap i Norwegian-saken

Medlemmene i YS-forbundet Parat tapte mot Norwegian i Høyesterett. Saken dreier seg om hvem som er reell arbeidsgiver for piloter og kabinansatte. YS krever nå lovendring.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: Thomas Brun/NTB

– Høyesterett har tolket loven dithen at det er lov å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, men beholde all innflytelse over arbeidsforholdet. Dette er en klar svekkelse av ansattes grunnleggende rettigheter, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Et tydelig arbeidsgiveransvar er avgjørende for den norske partsmodellen. Jeg frykter at denne dommen vil bli brukt av andre selskaper til å foreta lignende grep. Da beveger vi oss mot et arbeidsliv ingen ønsker, sier Kollerud.

YS-lederen mener Stortinget nå må komme på banen.

– Vi ser at dagens lovverk ikke er godt nok i møte med kreative selskapsstrukturer. Da er vi nødt til å endre loven. Jeg forventer at Stortinget tar ansvar for å tette disse hullene og sikrer at ansatte i denne typen selskaper får det vernet de skal ha, sier han.

 

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?