Unio, YS og Akademikerne med nye korona-krav til regjeringen

De tre hovedorganisasjonene krever ytterligere tiltak for å minske skadevirkningene for berørte arbeidstakere, kommer det frem i et felles brev sendt regjeringen onsdag kveld.

YS-leder Erik Kollerud.
YS-leder Erik Kollerud. Arkivfoto: YS

Regjeringen har varslet at de på fredag vil fremme konkrete tiltak som skal dempe de økonomiske konsekvensene for næringslivet som følge av pandemien.

Nå krever Unio, YS og Akademikerne at det også innføres tiltak som demper konsekvensene for arbeidstakere, som både blir direkte og indirekte berørt av viruset.

– Spredningen av korona-viruset er alvorlig og det er viktig å gjennomføre strenge tiltak for å hindre videre smitte. Samtidig må vi sørge for at arbeidstakerne ivaretas økonomisk i denne krisen, sier YS-leder Erik Kollerud, Unio-leder Ragnhild Lied og leder i Akademikerne, Kari Sollien.

I et brev som sendes regjeringen i kveld, krever de tre hovedorganisasjonene at regjeringen kommer med flere konkrete tiltak.

– Vi er tilfreds med at regjeringen har lyttet til partenes krav om å endre permitteringsregelverket, men vi mener det trengs ytterligere lettelser. Perioden for arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering må fjernes helt. I tillegg må reglene om at permitterte arbeidstakere må ha tre ventedager uten lønn fra arbeidsgiver eller dagpenger bort, sier YS-leder Erik Kollerud.

Dette vil redusere ulempene for arbeidstakerne, sier han.

Organisasjonene er opptatt av foreldre ikke skal stå på bar bakke dersom skoler eller barnehager stenger.

– I tiden fremover kan vi komme i en situasjon der mange ikke kan gå på jobb som følge av smittefare eller må være hjemme med barn fordi skoler og barnehager stenges. Disse må få rett til sykepenger eller omsorgspenger i hele perioden det er snakk om, sier Unios leder, Ragnhild Lied.

Dersom mange blir syke eller blir satt i karantene, vil det kunne påføre arbeidsgiverne store kostnader i sykepenger.

– Arbeidsgiverne betaler i dag sykepenger de 16 første dagene av sykdomsforløpet. Dette kan bli svært dyrt for mange arbeidsgivere. Derfor mener vi at regjeringen midlertidig må fjerne arbeidsgivers lønnsplikt under sykefravær, sier Akademikernes leder, Kari Sollien.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?