Verdensdagen for trygghet på arbeidsplassen

28. april er verdensdagen for trygghet og sikkerhet på arbeidplassen. Dagen brukes til å reflektere over hva vi kan gjøre for å skape et trygt og inkluderende arbeidsliv – i Norge og resten av verden.

En del menensker sitter sammen i en sal. To menn i forgrunnen tar hverandre i hånden.
Foto: Ivan Tostrup

YS tar trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen alvorlig og jobber hardt for å sikre at helse, miljø og sikkerhet, og et godt arbeidsmiljø er en prioritet i Norge og internasjonalt. Alle arbeidstakere fortjener en trygg og sunn arbeidsplass, uavhengig av sektor eller arbeidstype.

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å investere i trygge arbeidsplasser for sine ansatte. Dette betyr å gi opplæring og utstyr som trengs for å utføre jobben på en trygg og forsvarlig måte. Det betyr også å ha en plan for å forebygge arbeidsulykker og sykdommer, og å ha et miljø hvor ansatte kan si fra om mulige farer uten frykt for represalier.

La oss bruke denne dagen til å reflektere over hva vi kan gjøre for å skape trygge og sunne arbeidsplasser for alle. Vi oppfordrer deg å være med oss i arbeidet med å skape et tryggere arbeidsliv for alle.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?