Vi trenger hverandre!

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Gode arbeidsforhold kan forebygge sykefravær og gjøre livet med psykiske helseplager litt lettere.

Omtrent en fjerdedel av det legemeldte sykefraværet i Norge (sykmeldinger over 16 dager) skyldes psykiske plager. De vanligste diagnosene er angst, depresjon og såkalte lettere psykiske lidelser. Det er kun muskel- og skjelettlidelser som står for en større andel av fraværet i diagnosestatistikken.

– Psykiske helseproblemer kan være svært vanskelig for den enkelte, men disse lidelsene har også en stor kostnad for fellesskapet. Derfor fokuserer IA-avtalen på forebygging av lange eller hyppige sykefravær, sier YS-nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

Skjæggerud mener politiske initiativ for å forebygge psykiske helseproblemer er viktig, men peker også på at enkeltmennesker i arbeidslivet må være sitt ansvar bevisst.

– I hverdagen kan arbeidstakere, ledere og tillitsvalgte gjøre mye for å lette situasjonen for dem som har det vanskelig. Vi har alle et ansvar for å se hverandre som medmennesker, påpeker Hans-Erik Skjæggerud.

Slik kan du bidra til bedre psykisk helse på jobben

Enkle grep kan bety mye. Idébanken har nyttige og konkrete tips til deg som er leder, kollega, tillitsvalgt eller verneombud.

Sliter du selv? 

Halvparten av oss vil oppleve å få psykiske problemer i løpet av livet. Likevel klarer de aller fleste seg godt i jobb. Idébanken i NAV har noen  noen råd som du kanskje vil kunne ha nytte av.

Årsaker til sykefravær

Vil du vite mer om sykefravær på grunn av psykiske lidelser og andre helseproblemer? Du finner nyttig statistikk om årsaker til sykefravær hos STAMI.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?