Bli med på arrangementer i regi av YS-familien!

Årets Arendalsuke er avlyst på grunn av koronapandemien. Dermed flytter YS og YS-forbundene en rekke arrangementer til Oslo. – Det er trist at Arendalsuka er avlyst, men nå benytter vi anledningen til å gjøre debattene enda mer tilgjengelige, sier YS-leder Erik Kollerud.

Fra YS sin stand i politisk gate under Arendalsuka. Foto: Delta
Arkivfoto: Delta

– Arendalsuka er en helt unik mulighet til å oppleve og delta i diskusjoner som angår YS og våre medlemmer. Nå flytter vi flere av våre arrangementer til Oslo. I tillegg strømmes de. Det vil gjøre arrangementene enda mer tilgjengelige, ved at interesserte over hele landet kan følge dem digitalt, sier YS-lederen.

Under finner du oversikten over debatter og samtaler i regi av YS-familien. Vi anbefaler deg å melde din interesse for arrangementet via Facebook, slik at du får tilgang til strømmingen der.

Utviklingen av Forsvaret nå og i framtiden
Dato: 10. august
Klokkeslett: 11:00- 12:00
Sted: Aker Brygge gjestehavna
Arrangør: Befalets Fellesorganisasjon, Offisersbladet og Parat Forsvar
Opptak vil bli publisert i etterkant.

BFO og Parat Forsvar invitere til samtale om utviklingen og framtidens for Forsvaret. Avtroppende Forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen og påtroppende Forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen møtes til samtale om utviklingen av Forsvaret. Samtalen ledes av Christian Borch. Trusselbildet har i løpet av det siste ti året forverret seg. Det er mer rivalisering mellom stormaktene og presset i Norges nærområder er større enn på mange tiår. Den kommende langtidsplanen som skulle vedta i juni ble sendt i retur. Gjennom sitt fagmilitære råd som ble lagt høsten 2019 var Forsvarssjefen helt klart på at behovet er et sterkere og mer robust Forsvar. Det er behov for mer personell for å møte dagens situasjon. Dagens bemanning er for lav og fører til for stor slitasje over tid. Mange av de utfordringene som tas opp i det fagmilitære rådet er ikke svart ut i den framlagte langtidsplanen. Det er liten tvil om at den jobben som er gjort gjennom 7 år som har Forsvarsjef har krevende i en verden som har endret seg. I den sammen perioden har også budsjettene vokst og det er iverksatt store investeringer i nye systemer og materiell.

Post korona: En ny teknologisk æra eller tilbake til «business as usual”?
Dato: Mandag 10. august
Klokkeslett: 13:30- 14:30
Sted: Aker Brygge gjestehavna
Arrangør: YS
Arrangementet ble strømmet.

YS inviterer til debatt mellom Telenor-sjef Sigve Brekke, InFuturum-partner Camilla Tepfers og YS-leder Erik Kollerud. Samtalen finner sted på YS Stats seilbåt på Aker Brygge.
Kl.: 13.30: Velkommen ved møteleder Øyvind Olufsen, kommunikasjonssjef i YS
Kl.: 13.35: Hva slags digitale verktøy vil “alle” arbeidstakere bruke om 5 år? Og hvordan vil digitalisering påvirke måten vi jobber på? Innledning ved Camilla Tepfers, partner i inFuture. Tepfers har lang erfaring fra fremtidsstudier, strategi- og innovasjonsprosjekter.
Kl.: 13.45: Fremtidens arbeidsplass: hjemme eller kontor? Innledning ved Sigve Brekke, konsernsjef Telenor
Kl.: 14.55: Fagbevegelsen og ny teknologi: mulighetene og utfordringene. Innledning ved YS-leder Erik Kollerud
Kl.: 14.05 til 14.30: Samtale, ledet av Øyvind Olufsen, kommunikasjonssjef i YS

Personell i Forsvaret en ressurs eller en kostnad?
Dato: 10. august
Klokkeslett: 15:00- 1600
Sted: Aker Brygge gjestehavna
Arrangør: Befalets Fellesorganisasjon og Parat Forsvar
Opptak vil bli gjort tilgjengelig i etterkant.

Samtale mellom Ekspedisjonssjef i FD V Kjersti Klæbo og HR direktør i Forsvaret Tom Simonsen og Leder BFO Jens B Jahren og Leder Parat F Johan Hovde. De siste 7 årene er det iverksatt omfattende reformer innen personellområdet. Ordning for militært tilsatte (OMT) er iverksatt, utdannings er redusert og lagt om og HR organisasjonen er redusert. Det er over lang tid vært lagt et betydelig press på effektivisering hvor mange av tiltakene treffer de ansatte. Incentiver er satt under press og det er ikke vært mulig å utvikle nye. Samtidig er det et ønske om rekruttere bedre og beholde personell lengre. Hvordan møter de iverksette tiltakene målsettingene om økt evne til å rekruttere og beholde. Og hvordan er egentlig samhandlingen mellom organisasjonene i Forsvaret som arbeidsgiver.

Lansering av YS Arbeidslivsbarometer for 2020
Dato: Tirsdag 11. august
Klokkeslett: 08:30- 10:00
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6
Arrangør: YS
Arrangementet strømmes.

YS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet) presenterer resultatene av YS Arbeidslivsbarometer for 2020. Arbeidslivsbarometeret er ett av de viktigste verktøyene for å måle status og utviklingstrekk i norsk arbeidsliv fra år til år. Vi stiller gode diagnoser om nåsituasjonen, analyserer utviklingstrekk og forsøker å se inn i fremtiden. YS-leder Erik Kollerød og arbeids- og inkluderingsminister  Torbjørn Røe Isaksen møtes til samtale etter presentasjonen av Arbeidslivsbarometeret for 2020.

NB: På grunn av koronasituasjonen er det kun plass til 80 gjester. Kom tidlig for å sikre deg plass.

Hvorfor er ikke flere innvandrere fagorganisert?
Dato: Tirsdag 11. august
Klokkeslett: 13:00-14:00
Arrangør: Parat
Arrangementet strømmes her.

Organisasjonsgraden blant innvandrere er lavere enn for andre arbeidstakere. Mange innvandrere går dermed glipp av viktige muligheter, arenaer og goder, samtidig som det kan skape et problem for den norske arbeidslivsmodellen som en helhet. Hvorfor er det slik? Er dette et bransjeproblem eller et integreringsproblem? Og hva kan myndighetene og fagforeningene selv gjøre for å øke organiseringsgraden blant innvandrere? Parat og tankesmien Agenda har gjennom det siste året gått i dybden på barrierene, og vil i denne paneldiskusjonen lansere prosjektrapporten med overraskende funn.

Med oss i panelet har vi: Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Sylo Taraku, rapportforfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda, Unn Kristin Olsen, leder i Parat og Arvydas Dragonas, Parat-tillitsvalgt for Gate Gourmet.

Hvem skal lede skolen i fremtiden?
Dato: Tilgjengelig fra 11. august
Arrangør: Skolelederforbundet
Søk opp podcasten #viktigsteleder der du lytter til podcasts
Deltakere: Kunnskapsminister Guri Melbye og Forbundsleder Stig Johannessen

Skolelederforbundet har ved flere anledninger de siste årene bedt om at politikere på alle nivåer anerkjenner ledelse i skole og barnehage som en avgjørende faktor for å lykkes med å gi barn og elever et best mulig opplæringstilbud. Det holder ikke å kun rose lederne i festtaler, vi må også ivaretas i hverdagen! Vi støtter at lærerne løftes frem og gis en god lønnsutvikling. Samtidig mangler det et nasjonalt løft for lederne, og dette bør politikerne på nasjonalt nivå gjøre noe med! Med tydelige, nasjonale initiativ kan de sentrale partene skape handlingsrom for kommuner og fylkeskommuner for å løfte lederne.

YS Stat tar Arendalsuka til Oslo
Dato: Onsdag 12. august
Klokkeslett: 10:00- 13:00
Sted: Aker Brygge, (Stranden 65, ved brygga nedenfor restaurant “Ling Ling”)
Arrangør: YS Stat

YS Stat inviterer til to politiske samtaler: Først mellom statsråd Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og YS Stats leder Pål N. Arnesen. Deretter mellom statssekretær Vegard Einan, Arbeids- og Sosialdepartementet og YS Stats leder Pål N. Arnesen.

Hvor stor grad av overvåking bør tillates på arbeidsplassen?
Dato: Torsdag 13. august
Klokkeslett: 15:30- 16:30
Sted: Litteraturhuset
Arrangør: Yrkestrafikkforbundet

I arbeidslivet har vi mange dataverktøy for å effektivisere og trygge arbeidsprosesser. Men vet vi hvilken data som finnes om den enkelte arbeidstaker, hvordan dataene håndteres, hvor lenge de lagres og hva de kan brukes til? Hvor går egentlig grensen mellom nødvendig datalagring og personvern? Selv om intensjonen bak mange av tiltakene er gode, er det grunn til å spørre hvordan det oppleves for en sjåfør at hver minste bevegelse i løpet av arbeidsdagen overvåkes av arbeidsgiver.

Møt opp i Amalie Skram-salen på Litteraturhuset for å få med deg debatten. Følgende paneldeltakere er bekreftet: Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss AS og nestleder i NHO transport, Trude C Valle, hovedtillitsvalgt i Tide og nestleder i Yrkestrafikkforbundet, Ole A Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord AS og nestleder i NHO transport og logistikk, Marius Træland, advokat i Yrkestrafikkforbundet. I tillegg er det lagt til rette for å fortsette diskusjonen på P29 etter arrangementet. Arrangementet er en del av Møteplass Oslo – høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner.

Hvordan kan vi lære mer på jobben?
Dato: Onsdag 13. august
Klokkeslett: 14:30- 15.30
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Arrangør: Delta

Arbeidslivet er i stadige endringer og dette kan oppleves krevende. Hvordan kan vi bidra til at læring på arbeidsplassen i større grad anerkjennes og verdsettes? 13. august presenterer AFI-forsker Anne Grethe Solberg rapporten «Arbeidsplassen som læringsarena». Delta inviterer til debatt om hvordan vi kan lære mer på jobben. Deltas forbundsleder, Lizzie Ruud Thorkildsen vil innlede før debatt med representanter fra arbeidsgiverorganisasjonen KS, Høyre og Arbeiderpartiet.

Påmelding her, med maks 50 av smittevernhensyn

Norge, hva nå?
Dato: 13. august
Sted: Lakkegata 23, Oslo
Arrangør: Parat
Arrangementet streames, lenke kommer.

Når krisen traff oss stod vi sammen. Nå skal landet bygges igjen, arbeidsplasser skal sikres – og nye arbeidsplasser må skapes. I denne paneldebatten diskuterer vi hvordan dette bør gjøres for å sikre arbeidstakere og arbeidsplasser på best mulig måte.

Norsk beredskap – er vi forberedt på det som kan komme?
Dato: 18. august
Sted: Lakkegata 23, Oslo
Arrangør: Parat
Arrangementet streames, lenke kommer.

Hvor beredt er vi egentlig for det som kan komme, og er vi i stand til å ta vare på landet når krisen treffer? Hvordan jobber politi og forsvar med beredskap i dag, og hva kan vi lære av de siste seks månedene? Paneldeltakerne vil sammen forsøke å svare på de mange spørsmålene som har dukket opp rundt forsvar- og politiberedskap i landet under koronapandemien.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?