YS inngår samarbeid om nytt medlemstilbud

YS har signert en avtale med CXS Nordic om et kompetanseverktøy som skal gjøres tilgjengelig for alle de 227 000 medlemmene i YS-forbundene.

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud.

Verktøyet vil hjelpe den enkelte med å få oversikt over sin egen kompetanse og veilede til videre kompetanseutvikling og muligheter i yrkeslivet.

– Vi er veldig glad for å ha fått på plass et slikt tilbud etter lang tids jobbing. Dette vil hjelpe medlemmene i våre forbund å ta bedre valg for fremtiden, enten det er å søke nye oppgaver innenfor det yrket og den arbeidsplassen de er på i dag eller å bytte yrke, sier YS-leder Erik Kollerud.

Med dette systemet vil vi bistå medlemmer til å gjøre seg mer relevante i arbeidsmarkedet ved å få oversikt over opparbeidet realkompetanse og større innsikt i personlige egenskaper og evner. Verktøyet vil i tillegg gi oversikt over hvilke alternative yrker som er i best overensstemmelse med egen profil.

– Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til kompetanse, livslang læring og kontinuerlig omstilling. Vi ønsker med dette å ta skritt på veien til å realisere YS’ visjon om å sikre medlemmene en mulighet til å utvikle egen kompetanse gjennom et helt arbeidsliv og bidra til utviklingen av et helhetlig system for livslang læring for medlemmer av YS- forbundene. Dette er et system som kan følge det enkelte medlem gjennom hele yrkeslivet, sier Kollerud.

– Allerede før koronakrisen traff oss var store deler av arbeidslivet i kraftig omstilling. Nå har Norge i tillegg nesten 300 000 ledige og permitterte. Da blir det desto viktigere å kartlegge og utvikle egen kompetanse. Vi har tro på at verktøyet vil bidra til at medlemmene våre blir enda mer attraktive på dagens og morgendagens arbeidsmarked, sier han.

YS-lederen er opptatt av behovet for å verdsette realkompetanse høyere.

– Læring og kompetanse i arbeidslivet handler om mer enn formell utdanning. Det handler om det vi tilegner oss av erfaringer, ferdigheter, kunnskap og holdninger gjennom deltakelse i arbeidslivet, deltakelse i ikke-formell opplæring som kurs og seminarer både i arbeidslivet og på fritida. Vi mangler i dag et godt nasjonalt system for livslang læring og dokumentering av denne type læring. Verktøyet vi nå implementerer tror vi er et viktig skritt på veien mot å utvikle et slikt system, sier Kollerud.

YS-lederen har lenge vært opptatt av at fagforeningene må ta et større ansvar for sine medlemmers kompetanseutvikling. Fagforeningene har alltid vært opptatt av kompetansepolitikk, men har tatt lite ansvar for den enkelte arbeidstakers kompetanseutvikling. Det har blitt overlatt til arbeidsgiverne og myndighetene. Nå er tiden inne for å endre på det.

– Hjelp og bistand i forbindelse med enkeltindividets kompetanseutvikling vil være en viktig del av fagbevegelsens rolle i fremtiden. Ved å ta medansvar for våre medlemmers kompetanse gir dette merverdi til fagforeningsmedlemskapet og plasserer livslang læring tydeligere som en del av partssamarbeidet. Dette systemet er et ledd i å gjøre medlemmene våre mer relevante for fremtiden, sier  Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?