YS krever betydelig reallønnsvekst

Tirsdag starter lønnsoppgjøret for ansette i tariffområde Spekter. – Vi krever en betydelig reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Fra forhandlingene mellom Soekter og YS Spekter 2019. Arkivfoto: Malin Lindstrøm/Delta

– Våre medlemmer har vært solidariske og vist moderasjon gjennom flere lønnsoppgjør. Nå har vi konjunkturoppgang, sysselsettingen øker og arbeidsledigheten går ned. Da må det være rom for å sikre våre medlemmer reell lønnsvekst, sier Ruud Thorkildsen.

YS Spekter krevere at alle arbeidstakere gis et lønnstillegg på kr. 4.875,- i året. Arbeidstakere med en grunnlønn på kr 430.221,- og under pr. år gis et ytterligere lønnstillegg på kr 3.900,- totalt kr 8.775,- pr år.

I tillegg krever YS Spekter blant annet tiltak for å sikre likelønn og kompetanse i virksomhetene.

De så kalte innledende A-forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter omfatter en statseide og private virksomheter innenfor alt fra samferdsel til kultur.

Disse virksomhetene gjelder det

De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet. De er ansatt i blant annet NSB, Nettbuss, NRK, Avinor, Norges Bank, Studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, barnehager, teatre og museer.

Merk at forhandlingene i liten grad omhandler helseforetakene og Lovisenberg sykehus.

Dette skjer i Spekter-forhandlingene

Partene skal i A-forhandlingene bli enige om generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene (B-forhandlinger).

Område 10 Helseforetak

Merk at de konkrete bestemmelsene i A-overenskomstene mellom Spekter og YS Spekter ikke gjelder helseforetakene og Lovisenberg sykehus (områdene 10 og 4). For disse virksomhetene gjennomføres det egne, sentrale forhandlinger (A1 og A2-forhandlinger) senere i vår, etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?