YS krever krisepakke

– Regjeringen må handle raskt og sterkt for å motvirke det sjokket i økonomien som spredningen av Corona er i ferd med å skape. Norge har reserver. De bør brukes nå, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS

– I første omgang er det viktig å sette inn virkemidler for å lette kostnadene for de bedriftene som opplever problemer, understreker han.

– YS foreslår å myke opp permitteringsregelverket, slik at arbeidsgiverperioden forkortes. Vi foreslår også den samme, midlertidige lettelsen i selskapsskatten som ble brukt under finanskrisen i 2008/2009. Det gjør at bedriftene får adgang til å motføre et eventuelt underskudd i år mot tidligere års overskudd, forklarer Kollerud.

– Regjeringen må følge utviklingen i arbeidsmarkedet tett og involvere partene i dette. Regjeringen bør vurdere å øke antall tiltaksplasser og styrke kommunens økonomi. Dersom mange blir syke, eller havner i karantene kan det også bli nødvendig å gi midlertidige lettelser i arbeidsgivernes finansieringsansvar under sykefravær, sier Kollerud.

– De økonomiske virkningene kan bli svært ulike for de forskjellige bransjene. Vi ser allerede negative konsekvenser for transport og reiselivsnæringen. Derfor bør også bransjevise tiltak vurderes. Disse må iverksettes i samarbeid med partene i de ulike bransjene, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?