YS og Mitt Lederunivers lanserer ny medlemsfordel for ledere i YS

YS og Mitt Lederunivers har lansert en ny medlemsfordel for medlemmer som har lederansvar, fagansvar eller er prosjektledere.

Foto: Mitt LederUnivers

YS styrker medlemstilbudet til medlemmer med lederoppgaver. Fremover vil vi samarbeide med Mitt LederUnivers om gode og relevante medlemsfordeler.

Fra 17. august til 31. desember skal YS teste tilbudene i det digitale ledelsesuniverset sammen med YS-medlemmene.

– Å utvikle arbeidsplasser, basert på medbestemmelse og medvirkning, med bakgrunn i lov og avtaleverk, er en viktig oppgave for fagbevegelsen. God ledelse står sentralt. Vi ser frem til å samarbeide med Mitt Lederunivers og å kunne tilby YS-medlemmer med lederansvar en ny og viktig medlemsfordel, sier YS-leder Erik Kollerud.

Den politiske ledelsen i YS snakker om det nye medlemstilbudet og oppstarten av pilotperioden i denne podcasten.

Hvilke fordeler får YS-medlemmer gjennom Mitt LederUnivers?

Som YS-medlem kan du logge deg inn gratis i pilotperioden. Som YS-medlem vil du få 30 prosent rabatt på alle produkter og tjenester:

  • Digital lederutvikling
  • Webinarer
  • Foredrag
  • Konferanser
  • E-læring
  • Kurs og sertifiseringsprogrammer
  • Coaching og rådgivning

Lengre utdanning, langtidskurs og sertifiseringer vil ikke være gratis, men som YS-medlem får du rabatt.

Bruk rabattkoden du får av det YS-forbundet du er medlem i. Ved spørsmål om avtalen, ta kontakt med eget forbund, goran.scekic@ys.no eller kundeservice@mittlederunivers.no.

Mitt LederUnivers tar gjerne i mot tips fra YS-medlemmer om ønsket innhold.

Hva er Mitt LederUnivers?

Mitt LederUnivers er et selskap med kompetanse og engasjement for ledelse, media, formidling og digitale løsninger. Mitt LederUnivers verdier er: Tillit, relasjon og medvirkning. Dette gjenspeiler Mitt LederUnivers lederutviklingstilbud.

Du finner informasjon om lederutviklere her: Bli de beste – lær av de beste

Mitt LederUnivers fremmer “norsk ledelse”

Mitt LederUnivers er opptatt av den nordiske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet.

Grunnlaget for trepartssamarbeidet er en forpliktelse mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene om å løse arbeidskonflikter gjennom forhandlinger. Ordningen er unik, og finnes ikke utenfor Norden. Modellen sikrer samarbeid om løsninger alle parter kan stå for. Det betyr ikke at vi ikke har arbeidskonflikter og streiker i Norden, men løsningen kommer gjennom forhandlinger.

Forutsetningen for trepartssamarbeidet er måten bedrifter, organisasjoner og offentlige etater ledes på. Grunnlaget er ledelse basert på tillit og lojalitet, fremfor kommando og lydighet.

En rekke arbeidslivsundersøkelser over mange år dokumenterer at man over tid kommer lenger med samarbeidsrelasjoner og involvering fra de ansatte fremfor strikte og formelle kommandolinjer.
Trivsel, følelsen av å bli sett og hørt og at ledelsen vet å trekke ut det beste av kompetanse, kunnskap og erfaring hos medarbeiderne sikrer økt produktivitet og lojalitet. Stikkordet er “frihet under ansvar”. Viser ledelsen medarbeiderne tillit, blir tilliten gjensidig.

Når ansatte mistrives på grunn av dårlig ledelse, forsvinner de som har best mulighet til å finne seg ny jobb først. Dermed tappes dårlig ledede bedrifter og virksomheter for verdifull kompetanse, fordi de taper konkurransen om de beste medarbeiderne.

Digitale flater gir nye muligheter

Ny teknologi gir uante muligheter for et fleksibelt arbeidsliv. Moderne ledere er ikke opptatt av at medarbeiderne jobber fra kontoret til enhver tid, men at arbeidet blir gjort. Det gjør at mange yrker kan kombineres med et aktivt familieliv i betydelig større grad enn før.

Gode ledere legger til rette for medarbeiderne i deres ulike livsfaser. En småbarnsmor eller -far har andre preferanser enn en arbeidstaker som nærmer seg pensjonsalder. Stikkordet for alle grupper er likevel fleksibilitet. Både yngre og eldre arbeidstakere trekker frem fleksibilitet som et absolutt gode, viser arbeidslivsundersøkelser. Det profitterer både den enkelte og samfunnet på.

Vi må videreutvikle den norske modellen

Forutsetningen for et fortsatt godt arbeidsliv er at vi tar vare på og videreutvikler den norske modellen.

Modellen er under press. Mye av årsaken er at norske virksomheter i større grad får utenlandske eiere og ledere. De har en helt annen ledelsesfilosofi, preget av kommando og unødvendige formaliteter.

Utenlandsk eierskap er absolutt ikke et ubetinget onde, men det er likevel viktig at man er bevisst verdiene i den nordiske arbeidslivsmodellen.

– Er du som leder sulten på å utvikle deg selv? Er du nysgjerrig og åpen for utvikling og tilstedeværelse? Erkjenner du at du utgjør en forskjell som leder? Kjenner du at du har lyst på nye verktøy? Ja, da vil du finne deg til rette hos Mitt LederUnivers, sier Susanne Slaatsveen, salgs- og markedsføringsansvarlig i Mitt Lederunivers.

– Enten du er leder i dag i ulike posisjoner, eller kanskje har lyst til å bli leder, er dette medlemsfordelen for deg.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?