YS og Virke i gang med forhandlingene

I dag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og arbeidsgiverforeningen Virke. – Vi forventer et resultat på linje med frontfaget, sier nestleder for YS Privat, Eirik Bornø.

F.v. Bård Westbye, leder tariff i Virke og Eirk Bornø, nestleder i YS Privat. Foto: Liv Hilde Hansen

– Arbeidstakersiden har vist moderasjon i lønnsoppgjørene de siste årene. Slik har vi gjort vårt for å få norsk økonomi på rett kjøl. Når vi nå ser at både rentenivået og oljepengebruken er tilbake på normalt nivå, må dette også gjelde lønnsreguleringene, understreker Bornø.

– Vi forventer at våre medlemmer får en merkbar reallønnsøkning i årets mellomoppgjør og at resultatet fra frontfaget legges til grunn, sier han.

Årets forhandlinger er et mellomoppgjør, og det skal kun forhandles om lønn. Oppgjøret er samordnet. Det vil si at YS-forbund som har avtaler med Virke forhandler sammen.

Disse forbundene er med i Virke-oppgjøret: Finansforbundet, Delta, Negotia, Parat og Yrkestrafikkforbundet.

Det er satt av to dager til forhandlingene. Når de sentrale forhandlingene er avsluttet, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?