Arthur Svenssons pris tildeles liberisk fagforbund

«Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter» for 2022 går til det liberiske fagforbundet for helsearbeidere NAHWUL (National Health Workers Union of Liberia) og dets leder, George Poe Williams.

«Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter» for 2022 går til det liberiske fagforbundet for helsearbeidere NAHWUL (National Health Workers Union of Liberia) og dets leder, George Poe Williams.

NAHWUL får prisen for sin kamp for grunnleggende arbeidstakerrettigheter for en arbeidstakergruppe som har vært særlig utsatt under de alvorlige pandemiene som har rammet Liberia de siste årene.

Under ebolapandemien i Liberia hadde helsearbeidere svært dårlige arbeidsforhold. Ti prosent av helsearbeiderne mistet livet. Samtidig som verden har applaudert helsearbeidernes kamp mot Covid-19, har helsearbeidere i Liberia manglet beskyttelsesutstyr, fått lav lønn og organisasjonsretten deres har blitt angrepet.

Forbundet NAHWUL og forbundslederen Williams har kjempet for helsearbeidernes organisasjonsrett og forhandlingsrett. De så at et sterkt forbund var nødvendig for å bedre arbeidsbetingelsene og arbeidsforholdene til helsearbeiderne.

Espen Løken, rådgiver i Industri Energi og sekretær for priskomiteen, sier at myndighetene i Liberia ser på fagforeningens vekst som en trussel, og Williams og flere av lederne ble derfor sparket fra jobbene sine.

Etter en global kampanje fikk Williams og kollegene jobbene tilbake, og NAHWUL fikk løfte om en rekke forbedringer og at fagforeningen skulle få forhandlingsrett.

I 2020 aksjonerte helsearbeiderne, og myndighetene truet med å sende sikkerhetsstyrker mot dem og fengsle Williams. Williams var på det tidspunktet i utlandet, og har siden da vært i eksil. Flere offentlige ansatte og tillitsvalgte har blitt trakassert og drept.

Tildelingen av «Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter» vil legge press på myndighetene i Liberia for å anerkjenne NAHWUL og Williams som representanter for helsearbeiderne i landet, med rett til å forhandle på vegne av sine medlemmer. Men først må Williams få returnere trygt fra eksil og få anledning til å lede helsearbeiderne videre.

Prisen vil bidra til NAHWULs kampanje for bedre helsetjenester og bedre arbeidsforhold for helsearbeiderne i landet.

Espen Løken sier at prisen også skal ses som en anerkjennelse til helsearbeidere over hele verden. De har hatt svært krevende arbeidsforhold under pandemien.

Prisen vil deles ut på Rockefeller Music Hall i Oslo, 15 juni.

«Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter» er på 500.000 norske kroner, og tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Fagsjef Håvard Lismoen representerer YS i Priskomiteen. Lismoen har ansvar for arbeidslivspolitikk i YS og YS Arbeidslivsbarometer. Han har tidligere jobbet som forsker ved Fafo.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?