Den nordiske modellen er oppskriften for Europa

Sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner har YS følgende budskap til EUs sosiale toppmøte: Konkurransekraft, den nordiske modellen og rettferdig fordeling henger sammen.

– Den nordiske modellen er oppskriften, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: Vetle Daler
Ansatte

Phillip André Charles

Internasjonal sekretær i YS

I begynnelsen av mai var EUs toppledere og partene i arbeidslivet i Porto for å diskutere et mer sosialt Europa. I 2017 ble EUs sosiale søyle, European Pillar of Social Rights, vedtatt til applaus fra fagbevegelsen. Møtet i Porto følger opp denne søylen.

Den sosiale søylen er ment å bygge opp under den overordnede, økonomiske politikken. Slik skal den bli grunnlaget for et sosialt Europa i fremtiden. 

Fagbevegelsen etterlyser konkrete tiltak til oppfølging av EUs sosiale søyle

Siden 2017 har fagbevegelsen etterlyst konkrete tiltak til oppfølging. Da en ny EU-kommisjon tiltrådte i 2019, kom løftet om en handlingsplan. I mars ble handlingsplanen lagt frem.

Hensikten bak møtet i Porto er at EU-toppene skal forplikte seg til å følge opp handlingsplanen. 

Sammen med våre nordiske søsterorganisasjonen har YS følgende budskap til toppmøtet:

  • Velferdsstat av høy kvalitet er en forutsetning for gjenreisningsarbeid og framtidig konkurransekraft.
  • Konkurransekraft forutsetter investering i kunnskap og kompetanseutvikling, likestilling og det grønne skiftet.
  • Nasjonale arbeidsmarkedsmodeller må respekteres og samarbeidet med arbeidslivets parter må styrkes.

YS- leder Erik Kollerud: – Europa må la seg inspirere av den nordiske modellen

– Den nordiske modellen har tjent oss godt og vil tjene Europa godt. Rettferdig fordeling, konkurransekraft og godt partssamarbeid henger sammen. Det tjener både arbeidsmarkedet, økonomien og menneskene, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS og våre nordiske søsterorganisasjoner med felles uttalelse om EUs sosiale søyle

Ansatte

Phillip André Charles

Internasjonal sekretær i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?