- Internasjonalt arbeid viktig for YS

Den siste uken har YS deltatt på fagbevegelsens verdenskongress i København. Over tusen fagforeningsrepresentanter fra hele verden har staket ut kursen videre for verdens fagbevegelse.

– Den nordiske modellen er oppskriften, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: Vetle Daler

I løpet av seks dager i København har kongressen gjort en rekke vedtak om hvordan organisasjonen skal kjempe for alt fra forbud mot atomvåpen, via forbud mot barnearbeid til situasjonen for palestinerne.  FNs bærekraftmål, klimaendringer og ny teknologi har også fått stor oppmerksomhet på kongressen.

Norsk LOs forslag om boikott av Israel fikk ikke tilslutning fra kongressen. Dette er et område YS ikke har noen politikk på, og dermed ikke et forslag YS stilte seg bak under kongressen.

YS-leder Erik Kollerud sier han har hatt interessante dager i den danske hovedstaden.

– Det har vært en veldig spennende og lærerik, men også krevende uke. Når tillitsvalgte fra 160 land og over 330 organisasjoner skal møtes så skjer det mye, sier han.

Kollerud sier internasjonalt arbeid er viktig for hovedorganisasjonen.

– Vi kommer til å delta og engasjere oss der vi mener vi har noe å bidra med. Vi har et tett og godt samarbeid i Norden, og inn mot Europa og på verdensnivå. Arbeidsmarkedet blir mer og mer globalt, og vi trenger å engasjere oss i de sakene som betyr noe både for de der ute og de hjemme, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?