- Djerv fredspris til modig kvinne

– Årets fredspris er svært viktig, kanskje den viktigste på mange år. Ved å gi prisen til modige Narges Mohammadi går Nobelkomiteen rett inn i en svært aktuell og pågående menneskerettighetskrise, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Iransk menneskerettighetsaktivist og visepresident for Defenders of Human Rights Center (DHRC) Narges Mohammadi. Foto: Mohammadi family archive

– Også YS gratulerer Narges Mohammadi med prisen, og roser Nobelkomiteen for å ha gjort et godt og riktig valg, sier Skjæggerud.

– Menneskerettighetssituasjonen i Iran er svært alvorlig. Det har med rette vært særlig fokus på kvinners rettigheter. Regimet i Iran har helt siden de tok makten undertrykket sine egne innbyggere. Henrettelser, fengslinger uten domfellelser, tortur, og andre brudd på helt grunnleggende er dagligdags i Iran.

– Dette er en pris, ikke bare til kvinner i Iran, men til alle som kjemper for grunnleggende menneskerettigheter. Kvinners rettigheter er menneskerettigheter. Det er mitt dype håp at denne prisen vil bidra til å endre iranske myndigheters ekstreme undertrykkelse av egen befolkning, sier Skjæggerud.

Rettighetsarbeid er helt sentral for arbeidstakerorganisasjoner, og YS arbeider mye med denne type problemstillinger både i Norge og internasjonalt. YS gir blant annet ut sin egen likestillingspris hvert år.

– Denne prisen er inspirerende for alle som driver med rettighetsarbeid. Nå er fokus på Iran – og denne prisen må vi alle bruke for å presse på for demokratiske reformer. Narges Mohammadi og alle andre politiske fanger i Iran må løslates umiddelbart. Samtidig må vi fortsette vårt arbeid for grunnleggende rettigheter i en tid da disse er under press over hele verden, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?