FN-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet

Mandag 10. juni ble ILOs 108. arbeidslivskonferanse formelt åpnet i Genève. ILO markerer i år sitt 100 årsjubileum som FN-organ og skal blant annet stemme over en konvensjon mot kjønnsbasert vold og trakassering.

Statsminister Erna Solberg under en tale til ILO-konferansen. Foto: Dag Bjørnar Jonsrud

ILO (International Labour Organization) ble grunnlagt i 1919. Norge var en av stifterne og har siden deltatt aktiv med styrerepresentanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, samt den norske regjeringen.

ILO styres av både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. ILO er den eneste FN-organisasjonen og den eneste globale aktøren som er en trepartsorganisasjon.

ILO har alltid jobbet med å fremme sosiale sikkerhetsnett, partssamarbeid i arbeidslivet, arbeidstakerrettigheter og full sysselsetting.

ILO mottok Nobels fredspris i 1969. Bak etableringen av ILO lå det en forståelse av at varig fred kun kan sikres gjennom sosial rettferdighet.

Skal vedta konvensjon mot kjønnsbasert vold og trakassering i arbeidslivet

– Når ILO nå markerer sitt 100 årsjubileum som FN-organ rettes blikket mer fremover enn bakover. Hovedtemaet er fremtidens arbeidsliv, forteller Dag Bjørnar Jonsrud fra Genève, hvor han representerer YS i Applikasjonskomitéen.

Neste uke er det lagt opp til at delegatene skal vedta en ny ILO-konvensjon. Denne gang mot kjønnsbasert vold og trakassering i arbeidslivet.

Norsk fagbevegelse har i flere år arbeidet for å få på plass en ILO-standard mot kjønnsbasert vold og trakassering i arbeidslivet. Fra YS har Mirjam Sorge Folkvord deltatt i komitéarbeidet, som startet under fjorårets konferanse. Hun arbeider også i år med dette temaet, i samarbeid med Liz Helgesen fra Unio. (Helgesen har koordinert dette arbeidet på vegne av de nordiske arbeidstakerrepresentantene).

ILO skal vedta erklæring om fremtidens arbeidsliv

– Arbeidslivskonferansen skal også vedta en «100-års erklæring» om fremtidens arbeidsliv. Eirik Bornø, nestleder i YS-forbundet Negotia, sitter i den komitéen som arbeider med dette temaet, opplyser Dag Bjørnar Jonsrud.

I Applikasjonskomitéen gjennomgås brudd på ILO-konvensjonene i medlemslandene. I denne komitéen er YS representert med Dag Bjørnar Jonsrud.

Under ILO-konferansen holdes også et nordisk opplæringsprogram: Den Nordiske Folkehøgskolen, eller «Geneveskolen». I år har YS to deltakere: Sindre Ryan fra Finansforbundet og Stig Arne Sæther Bøe fra Negotia.

Mandag 10. juni talte statsminister Erna Solberg til ILO-konferansen. Senere denne uken skal statsråd Anniken Hauglie holde et innlegg. Da vil også YS-leder Erik Kollerud være tilstede. I tillegg besøker Pål Adrian Hellman, leder av Finansforbundet (YS), årets ILO-konferanse.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?