Fagbevegelsen i solidaritet med Ukraina

– Den norske fagbevegelsen står skulder ved skulder med det ukrainske folk, sier YS-leder Erik Kollerud. Tirsdag markerte norsk og internasjonal fagbevegelse sin støtte til Ukraina. YS, LO og Unio gikk sammen om en solidaritetsmarkering på Youngstorget i Oslo.

Foto: Terje Bergersen/Negotia Magasin

Helene Husebø/Parat

Markeringen er en del av den internasjonale fagbevegelsens solidaritetsdag for Ukraina.

– Vi er samlet her for å vise vår ståtte til Ukrainas frihetskamp. Sammen med oss står 200 millioner andre fagorganiserte på lignende markeringer verden rundt i dag. Vi står sammen i avsky og protest, sa YS-leder Erik Kollerud i sin appell. 

Kollerud kom med et klart budskap til applaus fra de mange fremmøtte på Youngstorget:

– Russland må stanse krigen og trekke seg ut av Ukraina. Nå! 

YS-lederen legger vekt på at solidaritet ikke bare er fine ord, men også handling.

– Vi i Norge skal gjøre det vi kan for å hjelpe det ukrainske folket. Vi skal brette opp ermene, åpne våre dører og hjerter og gjøre vårt for å ta imot de som flykter. Vi skal bruke våre økonomiske muskler til å stille opp med humanitær hjelp til de som trenger det, både inne i Ukraina og i nabolandene som huser de fleste flyktningene, sa Kollerud. 

I tillegg til tett samarbeid med stortingspolitikere om hvordan fagbevegelsen kan bidra til å blant annet raskt inkludere flyktninger i arbeidslivet, har YS donert 300 000 kroner til Den internasjonale faglige samorganisasjonens (ITUC) solidaritetsfond for Ukraina.

– Midlene kan brukes til støtte i den situasjonen som er i Ukraina nå, gjennom fagbevegelsen. Og vi skal gjøre det vi kan for å øke presset mot Putins regime innenfra, gjennom å stå last og brast med sterke, internasjonale sanksjoner som virkelig biter mot den russiske eliten, sier YS-lederen. 

YS, LO og Unio gikk sammen om solidaritetsmarkeringen på Youngstorget i Oslo, som samlet over tusen mennesker. F.v. YS-leder Erik Kollerud, Unio-leder Ragnhild Lied og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Terje Bergersen/Negotia Magasin.

Helene Husebø/Parat

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?