Gjennomslag på den globale kongressen for arbeidstakere i Australia

En delegasjon fra YS deltok på verdenskongressen for den internasjonale fagbevegelsen (ITUC) i landet “down under”. Over 1000 tillitsvalgte fra 130 land verden over var tilstede på den globale fagforeningskongressen i Melbourne, Australia.

En delegasjon fra YS deltok på verdenskongressen for den internasjonale fagbevegelsen (ITUC) i Australia i november.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud mener YS’ tilstedeværelse og bidrag på kongressen er avgjørende i en urolig tid for verden.

– Det var mange sterke inntrykk under kongressen, og spesielt inspirerende å høre kollegaer fra Ukraina og Hong Kong. Deres kamp for demokrati og grunnleggende rettigheter er viktig for verden, sier Skjæggerud.

Politisk gjennomslag for YS

YS har gjennom kongressen fått gjennomslag i det politiske programmet for å understreke viktigheten av uavhengige fagforeninger. Skjæggerud adresserte kongressen, der han talte om den historiske betydningen uavhengige fagforeninger har hatt i å bygge demokrati, og hvorfor det er viktig fremover.

YS kjemper for en rettferdig omstilling av arbeidslivet

Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i YS, talte også til kongressen. Hun snakket om teknologi og kompetanseutvikling for arbeidstakere i hele verden, og påpekte behovet for livslang læring i det nye arbeidslivet. Thorkildsen understreket hvor avgjørende det er at kompetanseutvikling prioriteres av myndigheter og arbeidsgivere, og at man gjennom dette sikrer en rettferdig omstilling av arbeidslivet.

YS-forbundet Parat i debatt om det grønne skiftet

Unn-Kristin Olsen, leder av YS-forbundet Parat,  var også en del av delegasjonen fra YS. Olsen deltok i en paneldiskusjon om det grønne skiftet og klimaarbeid på arbeidsplassen, arrangert av den svenske hovedorganisasjonen TCO, som er YS’ søsterorganisasjon i Sverige med nesten 1 million medlemmer.

I panelet var det representanter fra India, Sør-Afrika og de skandinaviske landene. Olsen løftet frem at Parat har utviklet et verktøy som utstyrer tillitsvalgte med konkret kompetanse i grønn omstilling. Verktøyet kan brukes opp mot ledelsen i den enkelte virksomhet. 3000 tillitsvalgte har allerede tatt i bruk verktøyet.

Kongressen har vært en suksess for YS

ITUCs kongress arrangeres hvert femte år, og hovedorganisasjoner fra hele verden samles for å diskutere demokrati, sosiale og faglige rettigheter og for å velge en ny ledelse for den internasjonale fagbevegelsen.

Phillip André Charles, internasjonal sekretær i YS,  er fornøyd med YS’ bidrag til kongressen.

– Delegasjonen har bidratt konstruktivt i diskusjoner og synliggjort YS sitt arbeid for tillitsvalgte fra hele verden. Vi er fornøyde med gjennomslag i det politiske programmet og gode bidrag i form av taler og deltakelse i paneldebatter. Det internasjonale arbeidet er viktig for YS. Norge er et lite land, og det som skjer i verden påvirker våre medlemmer både direkte og indirekte. Vår stemme og tilstedeværelse internasjonalt er avgjørende for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår i Norge, sier Charles.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?