Nordisk fagbevegelse tar grep i klimasaken

Den Nordiske Faglige Samorganisasjon, hvor YS er medlem, trapper opp arbeidet med klima og grønn økonomi. Fagbevegelsen skal bli en ledende kraft i den omstillingen samfunnet står overfor, samtidig som endringene skal være sosialt rettferdige.

Foto: Istock

Rolf Vestvik

Internasjonal sekretær

Den Nordiske Faglige Samorganisasjon (NFS) har avholdt styremøte i Stockholm. Der var den politiske hovedsaken klima og grønn økonomi. Styremøtet foregikk dagen etter at Verdens meteorologiorganisasjon publiserte nye tall på klimagasser i atmosfæren.

Ikke uventet ble en ny rekord satt: Konsentrasjonen av karbondioksid (ppm) i atmosfæren måles til 407,8 i 2018, opp fra 405,5 i 2017. Høyere tall har aldri før blitt målt. Tallene viser at verdens klimautslipp ikke går ned – og vi er ennå ikke i rute for å nå 2-graders målet i Paris-avtalen.

Erkjennelsen av hastverket vi har med å stanse verdens klimautslipp har for fullt også slått inn i nordisk fagbevegelse. På styremøtet i Stockholm la mange av NFS` medlemmer fram interessante redegjørelser for hva de gjør på klimafeltet. Stikkordet er omstilling. Fra mange organisasjoner ble det understreket at fagbevegelsens rolle i klimaarbeidet er å presse på for omstilling, ikke forsvar av det bestående.

Teslas storstilte lansering av sin nye «Cybetruck» forrige helg kan stå som eksempel på dette. Dette er Tesla’ s forsøk på å få amerikanske macho-menn til å erstatte sine dieseldrevne Ford F 150-Trucks (verdens mest solgte pick-up) med noe langt mer klimavennlig. Det er satsingen på teknologi, omskolering av arbeidere til å produsere nye ting, kunnskapsutvikling og endret forbruksmønster som er mye av nøkkelen til en grønnere økonomi.

Mange på møtet hevdet at fagbevegelsen viktigste rolle er å være pådriver for omstilling, samtidig som det fagbevegelsen må sikre at overgangen er sosialt rettferdig. En rettferdig overgang betyr at ansatte får de ferdighetene de trenger for å tilpasse seg en ny type arbeid når deres gamle jobb forsvinner. Fordi tusenvis -ja millioner av arbeidsplasser – vil forsvinne i nær fremtid. Tempoet i endringen vil være forskjellig i ulike sektorer – men endringene vil komme. Fagbevegelsen må sikre at arbeidsgivere og myndigheter gir arbeidsfolk incentiver og støtte til etterutdanning og muligheter til å konvergere den kunnskap man har inn i ny produksjon.

For YS kommer satsingen på klima og grønn økonomi fra den samlede nordiske fagbevegelse på et svært betimelig tidspunkt ettersom YS nå forsterker sitt eget klimaarbeid. YS var tidlig ute med å sette grønn økonomi på dagsorden. Vårt arbeid startet allerede i 2011 da vi sammen med World Wildlife Fund (WWF) fikk utarbeidet rapporten «Grønn økonomi i Norge – hva er det og hvordan vi får det til”. Det går en rød tråd fra den rapporten til Hovedstyrets vedtak nå i desember som vil beslutte å utvikle en ny klimapolitisk plattform i organisasjonen.

For å få til en grønn økonomi, må alle sektorer være orientert mot å sikre effektiv verdiskaping innenfor en økologisk bærekraftig ramme. Den utfordring dette vil skape for vårt arbeidsliv står nå nordisk fagbevegelse beredt til å ta.

Rolf Vestvik

Internasjonal sekretær
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?