Nordisk fagforeningskongress og jubileum i Oslo

Representanter fra hele Nordens fagbevegelse er samlet på Holmenkollen i Oslo for å delta på Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) sin kongress og 50-årsjubileum.

YS-leder Erik Kollerud åpnet kongressen sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: YS

“Hvilke utfordringer har nordiske arbeidstakerorganisasjoner?” Det er ett av temaene som skal diskuteres når representanter for 8,5 millioner nordiske arbeidstakere samles i Oslo 27.-29. september.

NFS er et samarbeidsorgan for hovedorganisasjonene i Norden. Fra Norge er YS, LO og Unio medlemmer.

Det er et alvorlig bakteppe som preger kongressen. I likhet med store deler av verden påvirker en uforutsigbar europeisk sikkerhetssituasjon arbeidsmarkedet i Norden. Kongressen har fått navnet «Norden i verden», og temaer som migrasjon, energipolitikk, velferd og rettferdig omstilling skal diskuteres. Resultatet av disse diskusjonene vil bli retningsgivende for hva de nordiske hovedorganisasjonene skal mene om disse utfordringene.

YS-leder Erik Kollerud åpnet kongressen sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Unio-leder Ragnhild Lied. Han snakket om viktigheten av det nordiske samarbeidet, og at samarbeidet har vært avgjørende i en tid med pandemi, krig og klimakrise.

– Fagforeningsmedlemskap handler om at vi er sterkere sammen enn hver for oss. La oss ta med det som bakgrunn i diskusjonene om Norden i verden, sa YS-lederen til NFS-kongressen.

Andre innledere på kongressen er arbeidsminister Marte Mjøs Persen og Yasmin Fahimi fra tysk fagbevegelse (DGB-leder).

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?