Uttalelse fra NFS om klimapolitikken og arbeidsmarkedet 

NFS’ (Nordens Faglige Samorganisasjon) budskap og oppfordring er at Det nordiske ministerrådet skal ta initiativ til ett årlig, nordisk forum for trepartsdialog om grønn omstilling.

NFS Uttalande om klimatpolitiken, arbetsmarknaden och den nordiska modellen

Den nordiske modellen er veien fremover. Hensikten med forumet er å være pådriver for strukturendringer og grønn omstilling. NFS’ fokus er rettferdig omstilling – Just Transition – med utgangspunkt i for eksempel Parisavtalen.

Nordens Faglige Samorganisasjon er en paraplyorganisasjon for den nordiske fagbevegelsen. Til sammen representerer NFS drøye 8,5 millioner medlemmer, noe som utgjør mer enn 2/3 av alle arbeidstakere i Norden.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?