Verdens fagbevegelse samlet i København

Søndag startet ITUC-kongressen i København. Kongressen samler 1200 deltakere, som i seks dager skal diskutere utfordringer for arbeidstakere verden over. – Dette er en viktig arena for å skape et anstendig arbeidsliv over hele verden, sier YS-leder Erik Kollerud.

Dette er YS’ delegasjon under ITUC-kongressen i København: F.v.: Vegard Einan (Parat), Lizzie Ruud Thorkildsen (Delta), Pål A. Hellman (Finansforbundet), Mirjam Sorge Folkvord (YS), Dag Bjørnar Jonsrud (YS), Monica A. Paulsen (Negotia/YS), Hans-Erik Skjæggerud (YS), Kine Norland (YS), Erik Kollerud (YS). Foto: Vetle Daler

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver i YS-forbundet Parat

Den internasjonale fagbevegelsen, ITUC (International Trade Union Confederation) ble etablert i 2008. ITUC har 331medlemsorganisasjoner med 207 millioner medlemmer i 163 land. I Norge er YS, Unio og LO medlemmer av ITUC.

YS er til stede med fire delegater og seks andre deltakere, blant dem lederne for de fire største forbundene og YS-lederen selv.

YS-leder Erik Kollerud mener det er viktig at YS er til stede:

– Det er viktig at YS er til stede her fordi ITUC er hovedorganisasjonen for alle fagorganiserte i verden. Med nesten 210 millioner medlemmer er det klart at man har påvirkning på hva som skjer rundt omkring på kloden. Dette er en viktig arena for partssamarbeid for arbeidstakerne og for et anstendig arbeidsliv i hele verden, sier YS-lederen

I løpet av de ti dagene ITUC-kongressen skal delegatene diskutere saker som handler om demokrati, likestilling, arbeidsforhold og arbeidstakernes rettigheter.

ITUC sentral for å kjempe for  arbeidstakernes rettigheter

– ITUC har en sentral rolle når det gjelder brudd på menneskerettigheter og arbeidstakernes rettigheter verden over, for eksempel i Qatar hvor det har vært store utfordringer i forbindelse med bygging av anlegg for VM i fotball, sier rådgiver i YS Dag Bjørnar Jonsrud.

Han trekker også fram forholdene for fabrikkarbeidere i Bangladesh og kampen mot barnearbeid som eksempler på områder der ITUC har vært en sentral aktør.

– Å sikre gode standarder for arbeidstakere globalt er dessuten også med på å sikre arbeidsplasser i Norge. Å konkurrere med arbeidstakere som lever på slavekontrakter er umulig for norske aktører. Å løfte arbeidstakere i andre deler av verden er dermed også med på å sikre norske arbeidstakere og deres rettigheter. Gjennom medlemskapet i ITUC er vi en aktør i den globale økonomien og er med på å påvirke de globale aktørene som ILO (FNs arbeidsorganisasjon, red. anm.), Verdensbanken og OECD, sier Jonsrud.

Leder for dansk LO, som er med og arrangerer konferansen, sier målet er en bedre verden for millioner av mennesker.

– Vi sier ja til likestilling og mangfold. Ved å møtes på denne måten kan vi inspirere og støtte hverandre for å skape bedre arbeidsforhold for alle arbeidstakere i verden, sier hun.

Dette er sakene ITUC-kongressen skal diskutere

  • Peace, democracy and rights: Fagbevegelsens rolle som forsvarer og bærer av demokratiet, generell solidaritet, streikerett, HMS, høyrepopulisme, menneskehandel, Qatar, barnearbeid.
  • Regulating economic power: Rettferdige handelsavtaler, gode og tilgjengelige velferdstjenester, beskatning, lønnsnivå og minstelønn, generell omfordeling.
  • Global shifts – just transitions: Tar for seg ny teknologi, herunder behovet for tilgjengelig kompetanseheving for å oppnå rettferdig omstilling. Klimaendringer.
  • Equality: Kvinnerettigheter, rasisme, svake grupper i den uformelle økonomien og flyktninger spesielt. LHBT.

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver i YS-forbundet Parat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?