Verdensdagen for anstendig arbeid

Den globale fagbevegelsen markerer verdensdagen for anstendig arbeid, 7. oktober. Det blir færre fagorganiserte på verdensbasis, samtidig som flere hundre millioner arbeidstakere ønsker sikkerheten og beskyttelsen fagforeninger gir.

7. oktober markerer den globale fagbevegelsen verdensdagen for anstendig arbeid. Årets markering retter søkelyset på rettferdige lønninger.

Russlands brutale invasjon av Ukraina, høy prisvekst og dyr strøm har gjort hverdagen vanskeligere for arbeidstakere i hele verden. Mange mennesker sendes ut i fattigdom og mer enn halvparten av husholdninger sliter med å få hverdagen til å gå opp. Hele 10% av verdens husholdninger klarer ikke å dekke helt elementære nødvendigheter.

I møte med en skyhøy inflasjon som fratar mennesker muligheten til et anstendig liv, har mange arbeidstakere over hele verden gått ut i streik. En del av disse arbeidstakerne blir utsatt for voldelig undertrykkelse av regimer som aktivt motarbeider faglige rettigheter.

Vi må slå ring om grunnleggende rettigheter

YS-leder Erik Kollerud påpeker at det er en klar sammenheng mellom faglige rettigheter globalt og demokratisk utvikling. Han mener regjeringen må styrke arbeidet med faglige rettigheter internasjonalt.

– Undertrykkelse av fagorganiserte og angrep på faglige rettigheter er angrep på demokratiet. Det er helt avgjørende at regjeringen støtter opp om faglige rettigheter globalt, på lik linje med menneskerettighetene. I en tid der det blir færre demokratier på verdensbasis er det desto viktigere å slå ring om grunnleggende rettigheter, sier Kollerud.

Internasjonal kongress i Australia

17.-22. november i år reiser en delegasjon fra YS til Den internasjonale faglige samorganisasjon (IFS) sin kongress i Melbourne, Australia. I en alvorlig tid for verden vil mange store og viktige problemstillinger diskuteres på kongressen. Som et viktig ledd i å sikre faglige rettigheter globalt, har YS sendt inn forslag om at IFS skal understreke viktigheten av organisasjonsfriheten og uavhengigheten til fagforeninger.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?