YS gratulerer Luc Triangle som ny generalsekretær i ITUC

ITUC (International Trade Union Confederation) avholdt ekstraordinær kongress 12. oktober der valg av ny generalsekretær var hovedsak. ITUC representerer 207 millioner arbeidere gjennom sine 331 tilknyttede organisasjoner i 163 land. YS er et aktivt medlem i ITUC.

Gjennom samarbeid over landegrensene skal YS bidra til utjevning og et godt arbeidsliv for alle.
Gjennom samarbeid over landegrensene skal YS bidra til utjevning og et godt arbeidsliv for alle.

Rolf A. Vestvik

Internasjonal sekretær

– Jeg gratulerer Luc Triangle med valget som ny generalsekretær i ITUC. Han overtar nå ledertrøya i den viktigste globale arbeidstakerorganisasjonen, og sammen skal vi jobbe for bedre rettigheter for alle verdens arbeidstakere, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Den nyvalgte generalsekretæren Luc Triangle ble utnevnt til ITUCs fungerende generalsekretær i april 2023 og var den eneste kandidaten til valget av ny, permanent generalsekretær.

Luc Triangles startet sitt fagforeningsarbeid på starten av 1980-tallet i den belgiske arbeidstakerorganisasjonen ACV-CSC.  I 2011 ble Luc valgt til generalsekretær i European Trade Union Federation for Textiles, Clothing and Leather (ETUF-TCL). Han ble valgt som assisterende generalsekretær i IndustriAll European Trade Union i 2012, og deretter generalsekretær i 2016, med gjenvalg i 2021.

Nå overtar Luc Triangle generalsekretærjobben i ITUC og i hans programerklæringen fremhever han at han vil arbeide for reform av ITUC for å gjøre organisasjonen enda mer åpen, effektiv og pålitelig. Videre vil Luc arbeide for styrke rettighetene til arbeidere i hele verden. Spesielt vektlegger han kvinners rettigheter som de siste årene har blitt utfordret flere steder. Samtidig vil Luc fokusere ITUCs krefter inn mot den utfordrende økonomiske situasjonen som mange av ITUCs medlemmer opplever i en tid med eksplosiv inflasjon. Og Luc ønsker at ITUCs skal arbeide enda mer aktivt mot klimaendringer og omstilling til grønnere arbeidsplasser.

Det politiske manifestet til den nye generalsekretæren kan leses her

Rolf A. Vestvik

Internasjonal sekretær
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?