YS-leder Hans-Erik Skjæggerud valgt som styremedlem i TUAC

Torsdag ble YS-leder Hans-Erik Skjæggerud valgt inn som nordisk representant i den administrative kommiteen i TUAC.

- Jeg er glad for å ha blitt valgt inn i dette vervet. OECD er en svært viktig organisasjon, og TUAC spiller en helt sentral rolle i arbeidet med å få OECD til å fokusere på tema som er viktig for arbeidstakerorganisasjonene.

TUAC er den internasjonale fagbevegelsens rådgivende organ til Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OECD), og spiller en svært viktig rolle i det viktige arbeidet OECD gjør innenfor økonomi og sosial utvikling.

TUAC er sammensatt av representanter for alle arbeidstakerorganisasjoner i Europa og har en rådgivende status ovenfor OECD og dens ulike komiteer.

Det er den Nordiske Faglige Samorganisasjon (NFS) som velger den nordiske representanten og det var et enstemmig styre i NFS som valgte inn Skjæggerud.

– Jeg er glad for å ha blitt valgt inn i dette vervet. OECD er en svært viktig organisasjon, og TUAC spiller en helt sentral rolle i arbeidet med å få OECD til å fokusere på tema som er viktig for arbeidstakerorganisasjonene. For meg er den økende økonomiske ulikheten i Europa et spesielt viktig tema. Jeg vil bruke dette vervet til å kjempe for mindre ulikhet og bedre sosiale forhold, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?