YS støtter ukrainernes frihetskamp

Russlands uakseptable brudd på folkeretten må få konsekvenser, heter det i en uttalelse YS’ hovedstyre vedtok 1. mars. YS-fellesskapet sender en ekstraordinær støtte til ukrainsk fagbevegelse på 300 tusen kroner.

- Norge må sammen med EU gi en samlet og sterk respons gjennom økonomisk og humanitær støtte og kraftige sanksjoner, sier YS-leder Erik Kollerud. Under YS' inntektspolitiske konferanse 1. mars ble det gjennomført en markering til støtte for befolkningen i Ukraina. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
Ansatte

Phillip André Charles

Internasjonal sekretær

23. februar gikk Russland til angrep på Ukraina gjennom den største militære aksjonen i Europa siden 2. verdenskrig. Krigen i Ukraina eskalerer raskt. Hundretusener av mennesker er tvunget på flukt på grunn av Russlands krigføring.

Russlands brudd på folkeretten må få konsekvenser

YS mener Russlands uakseptable brudd på folkeretten må få konsekvenser. Norge må sammen med EU gi en samlet og sterk respons gjennom økonomisk og humanitær støtte til Ukraina og kraftige sanksjoner mot russiske myndigheter. Vi mener også at Norge må bidra med umiddelbar økonomisk og humanitær hjelp til Ukraina.

YS støtter ETUC (Den faglige europeiske samorganisasjon) sin fordømmelse av Putins krigføring, og krever en umiddelbar stans av militære operasjoner fra Russland. Vi krever også at russiske tropper umiddelbart forlater Ukraina. YS’ europeiske paraply, ETUC, vil legge press på EU for å etablere humanitære korridorer til støtte for flyktninger fra Ukraina. YS støtter opp under dette initiativet og krever det samme av norske myndigheter. 

YS krever at:

  • Russiske tropper umiddelbart forlater Ukraina of at Russland respekterer folkeretten. Alle krigshandlinger må opphøre.
  • Norge må styrke den økonomiske og humanitære hjelpen til Ukraina
  • EU og Norge må etablere trygge flyktningruter til Europa og Norge
  • EU og Norge øker presset på Putin og russiske myndigheter gjennom alle nødvendige former for sanksjoner, og at disse målrettes mot interesser og eiendeler til det russiske lederskapet. Sanksjonene må også rettes mot lederskapet i Hviterussland for deres deltakelse i den militære aggresjonen mot Ukraina.

Tett dialog med ukrainsk fagbevegelse

ETUC er i tett kontakt med ukrainsk fagbevegelse, og vil bidra med økonomisk og humanitær støtte gjennom ITUC (Den internasjonale faglige samorganisasjon) sitt internasjonale solidaritetsfond for Ukraina. YS ønsker dette initiativet velkommen og vil bidra økonomisk til fondet. Vi vil også styrke vår bistand til våre søsterorganisasjoner i Øst-Europa gjennom aktiv deltakelse i BASTUN og ETUC.

1. mars vedtok hovedstyret i YS en resolusjon til støtte for befolkningen i Ukraina. YS støtter ETUC (Den faglige europeiske samorganisasjon) sin fordømmelse av Putins krigføring, og krever en umiddelbar stans av militære operasjoner fra Russland. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Ansatte

Phillip André Charles

Internasjonal sekretær
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?