YS tok opp luftfart på ITUC-kongressen

YS-leder Erik Kollerud talte om «kappløpet mot bunnen» i luftfartsindustrien på fagbevegelsens verdenskongress torsdag.

- VIi venter på en kjennelse fra Høyesterett. Vi håper på en dom som tydelig slår fast at flyselskapenes praksis er ulovlig, sa YS-leder Erik Kollerud i sin tale på verdenskongressen til ITUC. Foto: Vetle Daler

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver i YS-forbundet Parat

Et av temaene under kongressen i København, hvor over 1 000 fagforeningsfolk er samlet denne uka, er reguleringen av økonomisk makt. Med dette som utgangspunkt, tok YS-lederen opp utfordringene i luftfartsindustrien.

– Saken handler om at et økende antall internasjonale flyselskaper tar i bruk kreative forretningsmodeller for å slippe å holdes ansvarlig for sine ansatte og som bidrar til å svekke fagforeningenes innflytelse, sa YS-lederen og viste blant annet til høyesterettssaken om reell arbeidsgiver i Norwegian.

Det er Parat som fører saken på vegne av medlemmer i flyselskapet. Dommen er ventet om få dager.

– Flyselskapene bruker selskapsretten som verktøy for å bygge barrierer mellom grupper av ansatte, mellom arbeidstakere og ledelse, mellom de ansattes organisasjoner og rommene der beslutningene tas. Det er en global konkurranse om dårligere arbeidsforhold, og et kappløp der vinneren er den som når bunnen først, sa Kollerud på talerstolen i København.

Han utdyper:

– Luftfarten er et eksempel på en bransje hvor arbeidsgivere er kreative i organiseringen av selskapene og der man organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret, sier Erik Kollerud.

– Vi ser også lignende tendenser i andre bransjer. Dette er en global trend, og flere av delegatene har vært innom samme tema under kongressen her i København. De ansatte – humankapitalen – er en verdi som arbeidsgiverne er helt avhengige av. Når vi samler oss globalt, og stiller felles krav til hvordan arbeidslivet skal reguleres, har vi en enorm makt. Derfor er dette en viktig arena for disse spørsmålene, sier Kollerud.

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver i YS-forbundet Parat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?