Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø

Vold og trakassering i arbeidslivet rammer både enkeltindividet og samfunnet som helhet. Arbeidstakere som er utsatt for vold eller trussel om vold på jobb har 70 % større sannsynlighet for lange sykefravær.

Illustrasjonsfoto: Ritzau Scanpix/Lars Bahl
Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Seniorrådgiver
  • 7,5 prosent av alle arbeidstakere har i løpet av det siste året opplevd vold eller trussel om vold på jobb. Andelen kvinner som opplever dette er dobbelt så stor som menn.
  • 8 prosent av kvinner og 2 prosent av menn utsettes månedlig for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb.
  • Arbeidstakere som har mye bruker- eller kundekontakt opplever oftere seksuell trakassering. Bransjer som hotell- og restaurant, andre servicenæringer og helse og omsorg er spesielt utsatte.

Hva er trakassering?

Vold, trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet er forbudt.

Når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har som hensikt å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende er det trakassering. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting.

Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til overgrep.

Politikk

YS arbeider både nasjonalt og internasjonalt for å styrke vernet mot vold og trakassering i arbeidslivet. FNs arbeidsorganisasjon ILO utarbeidet i 2019 et globalt regelverk mot vold og trakassering som nå skal godkjennes av medlemslandene.

Ressurser

Har du opplevd vold eller trakassering på jobb og trenger bistand? Du kan henvende deg til ditt YS-forbund, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Diskrimineringsnemnda eller Arbeidstilsynet.

Kampanjen Sammen setter vi strek for seksuell trakassering har også mye nyttig informasjon. YS-forbundet Parat står bak denne kampanjen sammen med andre organisasjoner og myndighetene. Kampanjen har nå utviklet et quiz-verktøy som gjør det enklere å snakke om temaet på arbeidsplassen.

Våre svenske kolleger i TCO har laget en håndbok for tillitsvalgtes arbeid mot seksuell trakassering.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Seniorrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?