Arbeidshelse - hvorfor blir kvinner oftere syke av jobben?

Kvinner har 70 prosent høyere risiko for arbeidsrelatert sykefravær sammenlignet med menn. Hva er det ved jobben som gjør kvinner syke?

Direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Therese Hanevold (t.v.), holdt foredrag for YS-forbundene om kvinners arbeidshelse og arbeidsmiljø. Deltas nestleder, Marit Solheim (t.h.), er blant annet opptatt av hva den høye deltidsprosenten har å si for kvinners høye sykefravær. Foto: Siv M. Bjelland

Siv M. Bjelland

Journalist i YS-forbundet Delta

Direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitiutt (STAMI) holdt foredrag for YS-forbundene på 8. mars i år om kvinners arbeidshelse og arbeidsmiljø. STAMI overvåker ulike yrker og arbeidsmiljøet, og ser også på kjønnsperspektivet. Hva er utfordringene?

Fra 1972 og fram til 2019 økte kvinners deltakelse i arbeidlivet fra 45 prosent til 70 prosent. 73 prosent av alle menn og 70 prosent av alle kvinner er i jobb, men jobber i ulike yrker. Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked.

– Å jobbe er i utgangspunktet en kilde til god helse, men måten arbeidet er organisert på har noe å si for om det faktisk gir en helsegevinst. Dette handler om mer enn den sosiale biten, understreker Hanevold.

Arbeidsmiljø handler i stor grad om hvordan man planlegger og utfører arbeidet.

Se foredraget med Therese Hanevold i opptak, og få med deg hennes forklaringer til tallene og det vi vet om kvinner og sykefravær.

 Kvinner rapporterer om disse belastningene på jobb:

 • Høye jobbkrav og lite selvbestemmelse (21 prosent)
 • Mange jobber skift eller turnus (29 prosent)
 • Har høye emosjonelle krav (27 prosent)
 • “Vått arbeid” (kontakt med biologisk materiale) (29 prosent)
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet (8 prosent)
 • Vold og trusler (11 prosent)
 • Ugunstige arbeidsstillinger (13 prosent)

Kvinner har høyere sykefravær

En studie Hanevold viste til fra norsk arbeidsliv viste at kvinner har 70 prosent høyere risiko for sykefravær relatert til jobben, sammenlignet med menn.

– Eksponeringene på jobben er av stor betydning, sier STAMI-direktøren.

Her er noen av årsakene:

 • Muskel- og skjelettlidelser (43 prosent)
 • Psykisk utmattelse (26 prosent)
 • Jobbrelatert hodepine/migrene (17 prosent)
 • Arbeidsrelaterte hudplager (3,5 prosent)
 • En ny studie viser at 30 prosent av sykefraværet er relatert til emosjonelle krav.

Nasjonal statistikk om arbeidsmiljø og helse viser oss at flere av yrkene med høyest sykefravær, finner vi i helse- og omsorgssektoren.

I denne sektoren er det i dag og i framtiden stort behov for kompetent arbeidskraft, og høyest mulig deltakelse i arbeidslivet.

– Det er avgjørende å skaffe til veie best mulig kunnskap om kvinners arbeidshelse, slik at vi mer treffsikkert kan skape gode arbeidsmiljø som kan forebygge sykefravær og frafall, sier STAMIs direktør, Therese Hanvold. (Kilde: STAMI)

Siv M. Bjelland

Journalist i YS-forbundet Delta
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?