- Gratulerer med kvinnedagen!

– På den internasjonale kvinnedagen fortjener vi å feire fremskrittene gjort gjennom mange år. Økt likestilling mellom kjønnene betyr bedre liv og flere muligheter for både kvinner og menn, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud med en rødbrun murbygning i bakgrunnen.
YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS

– Samtidig gir 8. mars anledning til å synliggjøre problemer kvinner fortsatt møter, og de nye utfordringene vi ikke visste noe om bare for noen år siden. Det er stadig nye temaer å ta tak i, også i et av verdens mest likestilte land.

– I år valgte YS derfor å markere kvinnedagen med et frokostmøte 5. mars, der vi satte søkelyset på muligheter og trusler ved fremveksten av kunstig intelligens i samfunn og arbeidsliv. Vi i YS er opptatt av å utvikle fremtidens arbeidsliv:

– Derfor er vi positive til å ta i bruk ny teknologi i arbeidslivet, på en måte som gagner arbeidstakere, arbeidsliv og storsamfunn. Vi setter kunnskap, kompetanse og livslang læring høyt på agendaen. Og vi er opptatt av å skape like muligheter for alle – uansett kjønn, alder eller minoritetsbakgrunn.

– På frokostmøtet hørte vi hva kunstig intelligens er, hva det har med likestilling og inkludering å gjøre og hvordan den internasjonale fagbevegelsen UNI Global Union møter disse utfordringene. Dette er temaer YS-fellesskapet må jobbe videre med, hvis vi skal være en relevant bidragsyter i arbeidet for likestilling og like muligheter.

– Den internasjonale kvinnedagen gir oss en kjærkommen anledning til å feire fremskrittene, men er også en anledning til å minne oss selv på hvor mye arbeid som gjenstår. Vi i YS-fellesskapet vil bidra!

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?