Hilsen fra YS-lederen på samenes nasjonaldag

– Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen! 6. februar markerer kampen for samenes identitet og rettigheter, og er også en dag der vi kan ta del i samisk kultur, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Foto Åse M.P. Pulk

Samenes nasjonaldag feires 6. februar for å markere samefolkets kamp for egen identitet, frihet og rettigheter. Samefolkets dag markerer minnet om det første samiske landsmøtet som ble holdt i metodistkirken i Trondheim i 1917. Der var samene samlet for å arbeide for felles samiske saker. 

– Vi som er fagorganiserte vet hvor viktig det er å være en del av et fellesskap når lover og regler skal utformes og verdiskapningen skal fordeles, sier YS-lederen.

Skjæggerud minner om at Norge var den første staten som i 1990 ratifiserte konvensjonen om urfolks rettigheter til den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

ILO-konvensjon nr. 169 er en omfattende, folkerettslig og bindende konvensjon. Den omfatter urfolks retten til: Undervisning på eget språk, til å utnytte naturressurser knyttet til gitte landområder, til å delta i beslutningsprosesser og til selv å identifisere seg som tilhørende en bestemt gruppe. 

Grunnen til at konvensjonen ble lagt til ILO, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidslivet, er at ILOs kjernekonvensjoner også er menneskerettigheter som gis en bestemt gruppe, ikke bare enkeltindivider. Urfolksrettigheter og arbeidstakerrettigheter er begge  kollektive rettigheter.

Samenes nasjonaldag ble feiret første gang i 1993, og er felles for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. I 1986 ble det samiske flagget godkjent, og fra 2003 har 6. februar vært offisiell flaggdag i Norge.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?