Bransjeprogrammer IA – mot sykefravær og frafall

IA-avtalen 2019-2022 inneholder noen helt nye virkemidler, som bransjeprogrammer for deler av arbeidslivet med høyt sykefravær og frafall.

Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen

Da den nye IA-avtalen ble signert var avtalepartene enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.

Partene forpliktet seg til sammen å komme frem til hvilke bransjer og sektorer som skal prioriteres i avtaleperioden, og hvordan partene skal følge opp dette i sitt eget arbeid.

– Treparts bransjeprogrammer har vært et viktig virkemiddel for å bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold i utvalgte bransjer der dette er en utfordring. Metoden er også brukt til kompetansesatsinger i offentlig sektor, og nå tas altså det i bruk i IA-arbeidet. Dette ser vi frem til, sier Hans-Erik Skjæggerud, nestleder i YS.

Her kommer de nye bransjeprogrammene i IA-samarbeidet

En partssammensatt arbeidsgruppe har lagt frem sine anbefalinger overfor Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, som er et nasjonalt organ innenfor trepartssamarbeidet. I rådets møte 21. mai ble det bestemt hva som blir de nye bransjeprogrammene innenfor IA-samarbeidet.

Det blir til sammen syv programmer. YS og YS-forbundene er med i fem av disse

  • Sykehus
  • Sykehjem
  • Barnehager
  • Leverandørindustrien til olje- og gassnæringen
  • Rutebuss og persontransport

I tillegg blir det programmer i bygg og anlegg og i næringsmiddelindustrien.

Du kan lese mer på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider:

Vi vil legge ut mer detaljert informasjon om de forskjellige bransjeprogrammene når disse starter.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?