IA-avtalen forlenges og forsterkes

IA-avtalen skulle egentlig reforhandles høsten 2022, men partene har nå blitt enige om å forlenge avtalen ut 2024.

Bak f.v.: YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, NHO-direktør Nina Melsom og nestleder i LO Steinar Krogstad. Foran f.v.: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gunn Karin Gjul, fungerende administrerende direktør i Virke Mille Haslund Mellbye, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter Anne-Kari Bratten, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, statsråd, Marte Mjøs Persen, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og 1. nestleder i Unio, Silje Naustvik. Foto: Simen Gald/Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Av Hege Herø

Fagansvarlig for IA-arbeidet i YS

IA-avtalen fra 2019 (Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv) etablerte flere nye virkemidler, bl.a. syv bransjeprogrammer (hvorav YS er med i fem) og en bred satsing på arbeidsmiljø.

Det tok tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt.

Partene er derfor enige om å gi virkemidlene mer tid, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Det er også behov for å se på mulige forbedringer innenfor rammen av den gjeldende IA-avtalen.

Arbeidsplassen viktigste sted for IA-arbeidet

I IA-avtalen understrekes det at arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet.

I tråd med dette og som en del av videreutviklingen av arbeidet, skal en partssammensatt arbeidsgruppe foreslå mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.

Myndighetene og partene i arbeidslivet skal i tillegg drøfte hvordan partene og myndighetene sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud signerer ny IA-avtale. Foto: Simen Gald/Arbeids- og inkluderingsdepartementet

YS-lederen: – Ser frem til å utvikle nye tiltak

– Jeg er glad for at vi har kommet frem til en felles løsning for veien videre. Det er nødvendig å sette av tid til å samle erfaringer med de virkemidlene som var nye i 2019, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

– Samtidig må vi styrke IA-arbeidet i alle de virksomhetene som ikke deltar i bransjeprogrammene. Vi ser derfor frem til prosessen med å utvikle nye tiltak som kan bidra til å revitalisere det lokale IA-samarbeidet.

 

Av Hege Herø

Fagansvarlig for IA-arbeidet i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?