Informasjon og inspirasjon

I YS Arbeidslivsbarometer for 2018 undersøkte vi blant annet årsakene til hvorfor noen står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut. Foto: Liv Hilde Hansen

Vil du ha mer informasjon om arbeidsmiljø, helse og inkludering? På denne siden finner du lenker som kan være nyttige i IA-arbeidet.

YS Arbeidslivsbarometer for 2018 hadde tittelen “Innenfor eller utenfor arbeidslivet – et spørsmål om grader”

NAV og partene i arbeidslivet har i fellesskap utviklet en veiviser for inkludering. Målgruppen for veiviseren er arbeidsgivere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå.

Idébanken er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv. Idébanken formidler ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) publiserer hvert tredje år en faktabok om arbeidsmiljø og helse. Rapporten fra 2018 finner du her.

Senter for seniorpolitikk (SSP) synliggjør eldre arbeidstakeres ressurser og muligheter.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?