Likestilling handler også om menns livssituasjon

19. november markeres den internasjonale mannsdagen. Den skal bidra til å synliggjøre menns likestillingsutfordringer i samfunns- og arbeidsliv.

Far og datter på trilletur i skogen. 
NB! Modellklarert.
Foto: © Ingeborg Øien Thorsland / NTB

Hege Herø

Fagansvarlig likestilling i YS

Den internasjonale mannsdagen 19. november er ikke så godt etablert som den internasjonale kvinnedagen 8. mars, men den er like viktig. For å sikre en god likestillingspolitikk som ivaretar begge kjønn er det nødvendig å skaffe kunnskaper om de spesifikke utfordringene som menn møter gjennom livsløpet.

Mannsutvalget

Regjeringen har derfor nedsatt et offentlig utvalg som skal gi en helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter på områder som familie, fritid, helse, vold, utdannings- og arbeidsliv, pensjonistliv, integrering og skeives levekår.

Utvalgsarbeidet ledes av Claus Jervell, som bl.a. har erfaring som fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og som medlem av juryen for YS’ likestillingspris. Arbeidet skal være ferdig 22. mars 2024.

Du finner også mye nyttig informasjon hos Reform – ressurssenter for menn. Dette er en uavhengig stiftelse som jobber for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet og at likestillingsarbeid skal inkludere menn.

Menns psykiske helse viktig tema

Menns psykiske helse er et viktig tema som kan ha store samfunnsmessige konsekvenser.

Menn er kraftig overrepresentert på selvmordsstatistikken: I 2021 tok 482 menn livet sitt, dvs. tre av fire selvmordsofre var menn. Ikke siden 1990-tallet har tallet vært like høyt. Dette er tema for en kortfilm som nå er under produksjon, og som YS-fellesskapet har støttet økonomisk.

Menn i helse

Menn i helse er et svært vellykket prosjekt som retter seg mot voksne menn som av forskjellige grunner trenger å finne en ny vei i yrkeslivet. Gjennom prosjektet får de muligheter til et komprimert utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Dette er en vinn/vinn-situasjon for deltakerne selv, for arbeidsgiverne som får nødvendig arbeidskraft og for helsevesenet og deres pasienter som får en bedre kjønnsblanding blant de ansatte.

Hege Herø

Fagansvarlig likestilling i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?