- Meetoo slår beina under hvor langt vi har kommet i likestillingen

– Det går framover. Men meetoo viser at vi ikke kan stå på skuldrene til noen. Hver generasjon må gjøre sin likestillingskamp, sa statssekretær Christl Kvam på 8. mars-markeringen hos YS.

Årets innleder på 8. mars-frokost hos YS-forbundene, statssekretær Christl Kvam, jobber for regjeringen med mye som er viktig for medlemmene i YS, blant annet inkluderende arbeidsliv. Foto: Liv Hilde Hansen

Siv M. Bjelland

Journalist i Delta

Tema i år var «Trakassering og (u)like muligheter i arbeidslivet.» Hva kan gjøres på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå?

Statssekretær Christl Kvam (H) (Arbeids- og sosialdepartementet) var årets innleder på den tradisjonelle 8. mars frokosten i regi av YS. Som statssekretær sitter Kvam på andre siden av bordet, men hun kommer opprinnelig fra «vår side». Forrige uke satt hun sammen med statsråd Anniken Hauglie og ledet forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon, sammen med blant annet YS.

Kvam kan imponere noen og enhver med sin bakgrunn som sauebonde, sykepleier, sivilingeniør, tidligere leder i Akademikerne, regionleder i NHO og fylkesmann. Fagansvarlig for likestilling og IA i YS, Hege Herø, introduserte henne som multimenneske. I sin nåværende rolle har Kvam blant annet ansvar for IA-avtalen og hun sitter ved bordet i mange sammenhenger som er viktige for YS-forbundene.

 

Har gått i noen 8. mars-tog

– Jeg har ikke gått i veldig mange 8. mars-tog, men noen. Vi blir hele tiden fortalt at vi står på skuldrene til noen. Men meetoo slår litt beina under hvor langt vi har kommet i likestillingen, sa Kvam.

Kvam var opptatt av å presisere hva meetoo er, og ikke er:
– Det dreier seg ikke om et tilfeldig klyp i rompa, men der det er et skjevt maktforhold tilstede som gjør du ikke tør å si ifra om det. Kvinner verden over er avhengig av menn for å rykke fram i arbeidslivet, sa hun.

 

Når blir det trakassering?

Kvam presenterte en god huskeregel for å skille trakassering fra uønsket seksuell oppmerksomhet. Den kan forkortes til AHA, som står for avhengighet, hyppighet og alvor.

– Når blir jeg utsatt for noe som gjør det vanskelig for meg å gå inn døra på arbeidsplassen min hver dag? Det handler om at det er gjentatte ganger over tid og at det er en ubalanse i styrkeforholdet mellom dem som er involvert, sa Kvam.

– Når menn utnytter den arenaen der du er avhengig av dem, for det er flest menn, for å kunne gå på jobb, sa hun.

 

Vær med å ta ansvar på arbeidsplassen

Arenaer som vi har kjempet for å få innflytelse på i arbeidslivet gir viktige redskaper for å bekjempe trakassering, minnet Kvam om. Og appellerte til tillitsvalgte i de ulike YS-forbundene til å kjenne sin besøkelsestid og være med og ta ansvar, som tillitsvalgte og som verneombud har man en stemme.

– Ikke svekk disse arenaene ved å skyve ansvaret over på andre. Jobben man som tillitsvalgt og verneombud har plikt til å gjøre på arbeidsplassen er den viktigste, sa hun.

For å stoppe trakassering i arbeidslivet kreves også at samarbeidet mellom partene brukes, å involvere likestillings- og diskrimineringsombudet og å bruke diskrimineringsloven.

 

Unge i dag velger annerledes

Jo mer likestilte vi blir, jo mindre trakassering vil det bli rom for. Jevn kjønnsfordeling er også er vern. Men jenter velger mer tradisjonelt enn for 20 år siden, som øker tendensen til kjønnsdelt arbeidsmarked der 2/3 av de ansatte i privat sektor er menn og 2/3 av de ansatte i offentlig sektor er kvinner.

– Likestillingen begynner med at kvinner velger annerledes, sa Kvam.

Meteorolog Siri Kalvig fikk jenter til å søke seg til meteorologi-studiet i hopetall da hun viste at du kan være kvinnelig meteorolog på TV og gå dine egne veier.

– Unge mennesker i dag velger ikke hva de skal bli, men hvem de skal bli, sa hun.

 

Mer likestilt i dag?

Noen ting går framover når det gjelder likestilling, selv om det går sakte. Her er noen tall som viser utviklingen fra 2013 til i dag:

  • 23 000 flere kvinnelige ledere
  • Flere kvinnelige styreledere – 36 prosent da, 44 prosent nå
  • Flere administrerende direktører er kvinner; 11 prosent da, 26 prosent nå
  • Flere kvinner jobber heltid: Fra 60 prosent da, til 64 prosent nå
  • Andelen som jobber deltid er redusert fra 40 prosent til 36 prosent
  • Økningen er størst blant de med flere enn tre barn
  • 91 prosent barn mellom 1-5 år går i barnehage nå

– Det går framover. Men meetoo viser at vi ikke kan stå på skuldrene til noen. Hver generasjon må gjøre sin likestillingskamp, sa Kvam.

 

Verden følger med på Norden

YS-leder Jorunn Berland trakk inn det internasjonale ansvaret for trakassering og likestilling, da hun takket av årets 8. mars-innleder.

YS deltar i ILO – International Labour Organization – den internasjonale fagforeningssammenslutningen i FN. Her er en konvensjon mot trakassering er på trappene.

– Norge bør også ratifisere denne, oppfordret Berland.

Hun kunne forsikre Kvam om at medlemmene i ILO følger nøye med på det som skjer i de nordiske landene på dette området, nettopp fordi vi her har kommet langt når det gjelder å lager lover og regler som verner mot blant annet trakassering.

 

Ta trakassering på alvor

YS-lederen advarte Kvam mot å ta for lett på å tro at bare vi får nok kvinner over i hele stillinger så vil det løse problemene.

– For mange er alternativet til deltid uførhet, sa hun.

Berland manet til å fremme kunnskap og holdningsendringer for å bekjempe trakassering og å bry seg om hverandre og ta dette på alvor.

– Temaet trakassering kan latterliggjøres eller tas på alvor. Der kan vi være tydelige på at dette tar vi på alvor, sa YS-lederen.

statssekretær Christl Kvam,
YS-leder Jorunn Berland (til venstre), sammen med statssekretær Christl Kvam under 8. mars-markeringen hos YS.

Siv M. Bjelland

Journalist i Delta
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?