Sykefravær og frafall - nye bransjeprogrammer

Den nye IA-avtalen for 2019 til 2022 inneholder noen helt nye virkemidler, som bransjeprogrammer for deler av arbeidslivet med høyt sykefravær og frafall.

Folk som går på Karl Johan. Foto: Erik Norrud
Illustrasjonsfoto: Foto: Erik Norrud
Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver

Da den nye IA-avtalen ble signert, var avtalepartene enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.

Partene forpliktet seg til sammen å komme frem til hvilke bransjer og sektorer som skal prioriteres i avtaleperioden, og hvordan partene skal følge opp dette i sitt eget arbeid.

– Treparts bransjeprogrammer har vært et viktig virkemiddel for å bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold i utvalgte bransjer der dette er en utfordring. Metoden er også brukt til kompetansesatsinger i offentlig sektor, og nå tas altså det i bruk i IA-arbeidet. Dette ser vi frem til, sier Hans-Erik Skjæggerud, nestleder i YS.

Her kommer de nye bransjeprogrammene i IA-samarbeidet

En partssammensatt arbeidsgruppe har lagt frem sine anbefalinger overfor Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, som er et nasjonalt organ innenfor trepartssamarbeidet. I rådets møte 21. mai ble det bestemt hva som blir de nye bransjeprogrammene innenfor IA-samarbeidet.

Det blir til sammen syv programmer. YS og YS-forbundene er med i fem av disse:

  • Sykehus
  • Sykehjem
  • Barnehager
  • Leverandørindustrien til olje- og gassnæringen
  • Rutebuss og persontransport

YS vil ha bransjeprogram for kundekontaktsentre

YS fremmet også et forslag om et felles bransjeprogram for kundekontaktsentre i statlig sektor og finansnæringen.

Dette ble av forskjellige grunner ikke inkludert i den samlede anbefalingen fra arbeidsgruppen for bransjeprogrammene. Prosjektet ble imidlertid vurdert som interessant.

– Kundekontaktsentre er krevende arbeidsplasser som ofte har høyt sykefravær. Selv om noen av disse arbeidsplassene sannsynligvis vil bli borte som en følge av den teknologiske utviklingen, er det grunn til å tro at intensiteten og kompetansekravene til de gjenværende vil øke. Vi kommer derfor til å følge opp denne idéen i andre sammenhenger, sier Hans-Erik Skjæggerud.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?