Nytt YS-samarbeid med Equality Check

Equality Check er en plattform der man kartlegger arbeidstakernes opplevelse av likestilling og mangfold på arbeidsplassen. YS har nylig inngått en samarbeidsavtale med Equality Check for de to neste årene.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver

Hva er Equality Check og hvordan fungerer det?

Equality Check omtaler seg selv som en slags “TripAdvisor for likestilling”. Målet med tjenesten er å kartlegge og synliggjøre arbeidstakeres oppfatning av likestilling og mangfold på arbeidsplassen. Dette skjer gjennom en nettløsning som for Norge omfatter alle virksomheter som er registrert i Brønnøysundregisteret.

YS har nylig skrevet under en samarbeidsavtale med Equality Check for de kommende to årene. Gjennom den nye avtalen oppfordres hele YS-fellesskapet til å bruke disse mulighetene til å kartlegge likestillingssituasjonen på norske arbeidsplasser. Tidligere i år etablerte både Finansforbundet og Parat egne samarbeid for å styrke likestillingsarbeidet innenfor sine områder.

Slik legger du inn vurderingen din

Personer som deltar besvarer en kort undersøkelse om forhold på arbeidsplassen, om eventuelle opplevelser av diskriminering og ekskludering og om hvordan man ser på egen framtid i virksomheten. Du kan se en forhåndsoversikt over spørsmålene og svaralternativene i undersøkelsen her.

Når du registrerer vurderingene dine er det fint om du går inn via landingssiden til YS.

For å få lagt inn en vurdering må man logge seg inn via en brukerprofil, men alle brukerdata som produseres gjennom kartleggingen vil være anonyme. Profilen holdes adskilt fra vurderingen gjennom kryptering, også overfor samarbeidspartnerne.

Slik kan tillitsvalgte ha nytte av Equality Check

Equality Check vil kunne bli et nyttig verktøy for YS-forbundenes tillitsvalgte i arbeidet med å følge opp den nye aktivitets- og redegjørelsesplikten, som pålegger alle arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. (Du kan lese mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten her og her.)

Hvis de tillitsvalgte oppfordrer medlemmene i virksomheten til å registrere sine vurderinger, øker åpenheten om hvordan de ansatte vurderer arbeidsplassen sin. Dette kan være et nyttig supplement til arbeidsmiljø- og medlemsundersøkelser, og gi et godt grunnlag for dialog med arbeidsgiver om forbedringsbehov og utviklingsmuligheter.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?