Skeives rettigheter er menneskerettigheter

Juni er den internasjonale måneden for Pride-markeringer. Kampen for likestilling og likeverd for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner settes på dagsorden. 

Skjæggerud i Pride-paraden 2014. Foto: YS
Ansatte

Phillip André Charles

Internasjonal sekretær

4. juni behandlet ETUC (den Europeiske Faglige Samorganisasjon) en sak om LHBTIQ-rettigheter i Europa. Skeives rettigheter er under press i Europa. I Polen innføres homofrie soner, og LHBTIQ-personer er ofre for hatkriminalitet og voldelige overfall flere steder på kontinentet. 

Nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, mener situasjonen er uakseptabel, og sier ETUC sender et viktig signal til land som undertrykker rettighetene til skeive.

– YS kommer alltid til å kjempe mot systematisk undertrykkelse, uansett om det skjer i Norge eller Europa, sier han. 

Fagbevegelsen har en viktig rolle med å bekjempe diskriminering på arbeidsplassen.

Fagbevegelsen har en nøkkelrolle

EU-kommisjonen har forpliktet seg til å integrere LHBTIQ-problemstillinger i alle politikkområder. Kommisjonen mener EU bør ha en helhetlig tilnærming til disse problemstillingene, da diskriminering kan oppstå i alle sektorer og på alle områder i samfunnet. 

Skjæggerud støtter dette, men etterlyser en sterkere rolle for fagbevegelsen i kampen mot diskriminering.

– EU-kommisjonens forpliktelse om å integrere LHBTIQ-problemstillinger i alle politikkområder er bra. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at fagbevegelsen har en viktig rolle med å bekjempe diskriminering på arbeidsplassen. Kommisjonen bør lytte til dette, og anerkjenne fagforeningene og kollektive forhandlinger som det viktige verktøyet vi er, sier Skjæggerud.

Skeives rettigheter er menneskerettigheter

Videre sier Skjæggerud at svekkede rettigheter til skeive strider mot EUs fire friheter; prinsippet om fri bevegelighet av varer, tjenester, personer og kapital.

– Det er en grunnleggende rettighet at mennesker kan ferdes fritt over landegrenser i Europa. Ved innføringen av homofrie soner og lovgivning som diskriminerer LHBTIQ-personer, begrenser man i praksis bevegelsesfriheten til millioner av europeere. Det må ta slutt, understreker Skjæggerud.

Ansatte

Phillip André Charles

Internasjonal sekretær
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?