Slik får du støtte fra NAV til inkludering

Lurer du på hva slags støtte du kan få fra NAV til å inkludere personer som har falt ut av arbeidslivet? Ny veiviser hjelper deg!

- Vet du at bedriften kan få støtte fra NAV til å inkludere personer som har falt ut av arbeidslivet? YS har vært med på å utarbeide en veiviser som forteller deg hvordan du går frem, sier YS-leder Jorunn Berland.

NAV tilbyr en rekke tiltak, støtte- og virkemidler for å hjelpe og motivere virksomhetene til å tilby arbeid til personer som møter utfordringer i arbeidsmarkedet. Virkemidlene er ikke godt nok kjent. Derfor har partene i arbeidslivet, deriblant YS, samarbeidet om en ny veiviser for inkludering.

Veiviseren skal gi både ledere og tillitsvalgte en innføring og oversikt over hvilken hjelp og støtte de kan få fra NAV: Hvordan skal du gå frem for å inkludere personer som har falt utenfor arbeidslivet?

– De som bruker Veiviseren skal bli kompetente og motiverte bestillere av inkluderingsvirkemidler fra NAV, opplyser YS-leder Jorunn Berland.

– Mange ledere og tillitsvalgte kjenner ikke godt nok til virkemidlene og mulighetene hos NAV. Nå er denne informasjonen lett tilgjengelig, sier Berland.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?