Slik får du støtte fra NAV til inkludering

Lurer du på hva slags støtte du kan få fra NAV til å inkludere personer som har falt ut av arbeidslivet? Ny veiviser hjelper deg!

- Vet du at bedriften kan få støtte fra NAV til å inkludere personer som har falt ut av arbeidslivet? YS har vært med på å utarbeide en veiviser som forteller deg hvordan du går frem, sier YS-leder Jorunn Berland.

NAV tilbyr en rekke tiltak, støtte- og virkemidler for å hjelpe og motivere virksomhetene til å tilby arbeid til personer som møter utfordringer i arbeidsmarkedet. Virkemidlene er ikke godt nok kjent. Derfor har partene i arbeidslivet, deriblant YS, samarbeidet om en ny veiviser for inkludering.

Veiviseren skal gi både ledere og tillitsvalgte en innføring og oversikt over hvilken hjelp og støtte de kan få fra NAV: Hvordan skal du gå frem for å inkludere personer som har falt utenfor arbeidslivet?

– De som bruker Veiviseren skal bli kompetente og motiverte bestillere av inkluderingsvirkemidler fra NAV, opplyser YS-leder Jorunn Berland.

– Mange ledere og tillitsvalgte kjenner ikke godt nok til virkemidlene og mulighetene hos NAV. Nå er denne informasjonen lett tilgjengelig, sier Berland.