- Styrk arbeidet mot vold mot kvinner

FNs internasjonale dag for eliminering av vold mot kvinner finner sted 25. november hvert år. Markeringen følges opp av en 16 dagers kampanjeperiode, med avslutning på menneskerettighetsdagen 10. desember. I år er dagen spesielt aktuell.

Illustrasjonsfoto: Ritzau Scanpix/Lars Bahl

En av tre kvinner i verden opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. I store deler av verden jobber kvinner i yrker som gjør dem svært utsatt for vold. I Norge har hver fjerde kvinne vært utsatt for en eller annen form for vold, eller trusler om vold.

ILO-konvensjon 190 om vold og trakassering ble vedtatt i 2019, og er særlig viktig for kvinner. Konvensjonen anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, inkludert kjønnsbasert trakassering. Det er den første, internasjonale avtalen som retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet.

Det globale trepartssamarbeidet skjer i FN-organet ILO. Når en ILO-konvensjon vedtas, betyr det at de 190 medlemslandene oppfordres til å innarbeide prinsippene og tiltakene fra konvensjonen i sitt eget lovverk.

– YS deltok aktivt i forhandlingene som utviklet ILO-konvensjon 190 mot vold og trakassering i arbeidslivet. Vi er svært opptatt av at den gjøres gjeldende i Norge, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

Hurdalsplattformen, (som er det politiske grunnlaget for Ap/Sp-regjeringen), inneholder følgende punkt: “Styrke arbeidet mot seksuell trakassering, blant annet ved å ratifisere ILO-konvensjon 190 og ved å få arbeid mot seksuell trakassering inn i HMS-reglene i arbeidsmiljøloven.”

– YS ser frem til at dette skal skje. Vold mot kvinner er ikke bare en stor urett mot de det rammer. Det er grunn til å tro at dette medfører store kostnader for arbeidslivet. Vi vet nemlig ikke nok om hvor mye av kvinners sykefravær som skyldes vold i nære relasjoner, eller trakassering på arbeidsplassen. Det vi derimot vet, er at ett tilfelle er ett for mye, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?