- Vi trenger en ny IA-avtale

Før jul skal partene etter planen ha forhandlet frem en ny IA-avtale. – Sykelønnsordningen er ikke tema i de pågående forhandlingene, opplyser Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

- Vi har hatt en omfattende prosess med ulike leverandører og har kommet frem til at Gjensidige tilbyr YS-medlemmene de beste ordningene innen bank og forsikring, opplyser Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Foto: Parat

I november startet regjeringen og partene i arbeidslivet å forhandle om ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale).

– Enkelte har spurt om vi trenger en ny IA-avtale, siden vi ikke har nådd målene i den inneværende avtalen. Svaret er et ubetinget ja, sier Skjæggerud.

I 17 år har IA-avtalen vært grunnsteinen i partenes felles arbeid for å inkludere flere i arbeidslivet og for å få flere til å jobbe lenger. Den gir mål og retning for arbeidet, og er en verktøykasse av rettigheter og plikter alle partene er enige om.

– Selv om ikke alle målene i avtalen er nådd, har vi kommet langt på vei. Sykefraværet er betydelig redusert siden 2001 og flere står lenger i jobb. Når vi nå er i gang med å forhandle ny avtale, er det viktig å erkjenne at vi ikke har kommet langt nok. Vi er ikke tilfreds, sier Skjæggerud.

En stor del av sykefraværet er arbeidsrelatert

– Mange med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet. Derfor er vi enig med de andre partene om at en ny IA-avtale må være annerledes enn den forrige, opplyser 1. nestleder i YS.

– Vi må se på målene vi setter oss og spørre oss om vi har riktige verktøy, mener Skjæggerud og peker på store variasjoner i sykefraværet mellom ulike bransjer og arbeidsplasser.

– Jeg tror vi må bruke mer skreddersøm. Tiltak som virker på et advokatkontor gjør ikke nødvendigvis det i en barnehage, eller på en byggeplass.

YS mener en ny IA-avtale må legge til rette for en tettere dialog med de enkelte virksomhetene og de tillitsvalgte. Det er på arbeidsplassene IA-arbeidet utføres, og det er der målene faktisk nås.

Sykelønn er ikke tema i de pågående IA-forhandlingene

Skjæggerud understreker at det har vært viktig for YS at regjeringen har vært tydelig på at sykelønn ikke er et tema i de IA-forhandlingene som nå pågår.

– Det gir oss rom til å finne de gode, omforente løsningene fremfor politisk skyttergravskrig, sier han.

– Vi ser frem til at vi kan presentere en ny IA-avtale før årsskiftet. Det vil bety at inkluderingsarbeidet er tatt et stort skritt videre, til beste for både arbeidslivet og arbeidstakerne.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?