Bård Stensli får YS’ likestillingspris 2017

Bård Stensli har i mange år gjort en uvurderlig innsats ved å gi homofile i norsk politi et ansikt og en stemme. – Gjennom 25 år som åpen homofil i politiet har Bård satt dype spor av respekt, raushet og inkludering, sier YS-leder Jorunn Berland.

Bård Stensli mottar YS' likestillingspris for 2017 under YS-konferansen onsdag 18. oktober. Foto: Terje Bergersen/Negotia magasin

Stensli jobber i dag som politioverbetjent i PST og har mange års erfaring fra ulike avdelinger i politiet. Han stod selv frem som homofil i 1992 og har i alle år poengtert hvor viktig det er å vise at politiet har homofile og lesbiske i egne rekker.

– Det er bare 45 år siden norsk politi, med straffeloven i hånd, gjorde livet vanskelig for homofile menn. Fremdeles ser vi i mange land at myndigheter og hatgrupper bidrar til drap, tortur, overgrep og fengsling av homofile og lesbiske, påpeker Berland.

Stensli har jobbet mot hatkriminalitet på alle arenaer (“Rosa kompetanse justis”, mangfoldskonferansen etc). Han har vært aktiv pådriver for politiets deltakelse i Europride. Han har kjempet for å få LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og hatkriminalitet inn som tema på Politihøyskolen. Og han har frontet saken i media.

– Bård Stensli har jobbet grundig og systematisk over lang tid med et tema som kan oppleves utfordrende. Innsatsen hans har vært langt mer enn en kamp for mangfold og inkludering i personalpolitikken. Han har vært med på å endre politiet, sier YS-lederen.

– Bård er modig og målrettet. Han har et genuint ønske om å gjøre en forskjell, og har bygd et stort nettverk innenfor LHBT-miljøet nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør ham til en unik rollemodell og en ekte ildsjel. Gjennom sitt virke bidrar han til å skape et inkluderende arbeidsmiljø i politiet, men også et inkluderende samfunn hvor alle kan få lov til å være seg selv.

 

 

Fakta om YS’ likestillingspris

· Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
· Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
· Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
· Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Juryen for YS’ likestillingspris er: Hans-Erik Skjæggerud, (leder), Parat, Per Jørgen Halvorsen, AVYO, Else Marie Brodshaug, Delta, Nanna Ringstad, Finansforbundet, Monica Paulsen, Negotia, Lill Fischer, Parat, Claus Jervell, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Hege Herø (sekretær), YS.

Tidligere prismottakere

1988: Professor Berit Ås
1989: Kvinnelandslaget i fotball
1990: Folkemusikeren Annbjørg Lien
1991: Forsker Else Skjønsberg
1993: Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune
1994: «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten
1995: Biskop Rosemarie Köhn
1996: Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen
1997: Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa
1998: Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.
1999: Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret
2000: Mette Janson, journalist i NRK
2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
2002: Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
2003: Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
2004: Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
2005: Skattedirektør Bjarne Hope
2006: Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn
2007: Liv Jessen, leder for Pro Sentret
2008: Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd
2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og Anette Sagen, skihopper
2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder
2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund
2013: Helga Aune, jurist med doktorgrad i likestillingsrett
2014: Den georgiske fagorganisasjonen GTUC (Georgian Trade Union Confederation) og dens kvinnekomité
2015: Elisabeth Grieg, næringslivsleder og samfunnsdebattant
2016: DNB (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?