YS' likestillingspris for 2021

Big Enough Global skal hjelpe virksomheter med å rekruttere og beholde flerkulturelle arbeidstakere, og inspirere flerkulturelle  til hvordan de selv kan bidra i arbeidet for et mer mangfoldig arbeidsliv.

Daglig leder Kimiya Sajjadi tar i mot YS' likestillingspris for 2021 av juryleder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Siv Bjelland/Delta

Big Enough Global formidler kunnskap om utfordringer, behov og styrker som personer med flerkulturell bakgrunn kan ha. Det handler om å bli bevisst på forhold man ikke har kunnskap om, og derfor ikke tenker på.   

Les reportasjen om Big Enough Global: – Denne prisen betyr utrolig mye for oss

– Vi foreslår tiltak og mål for alt fra ekstern kommunikasjon til arbeidsmiljø, ledelse og rekruttering, forteller Kimiya Sajjadi, daglig leder i Big Enough Global. 

– Flerkulturelle er en mangfoldig gruppe. Tiltakene handler derfor ikke om å lage en mal som passer for alle, men å komme med tiltak som kan inkludere og appellere til flere enn det som gjøres i dag, påpeker hun.

– Vi må skape arbeidsplasser der alle ansatte er trygge nok til å kunne være seg selv, påpeker Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS og juryleder for Likestillingsprisen. 

– Big Enough Global er en verdig mottaker av YS’ likestillingspris for 2021. De ansatte i Big Enough Global er modige nok til å bruke egne erfaringer i arbeidet med å påvirke norske virksomheter, forteller Skjæggerud.  

Statutter

  • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
  • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling. 
  • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
  • Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Tidligere prismottakere

1988:  Professor Berit Ås

1989:  Kvinnelandslaget i fotball

1990:  Folkemusikeren Annbjørg Lien

1991:  Forsker Else Skjønsberg

1993:  Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune

1994:  «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten

1995:  Biskop Rosemarie Köhn

1996:  Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen

1997:  Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa

1998:  Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.

1999:  Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret

2000:  Mette Janson, journalist i NRK

2001:  Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse

2002:  Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)

2003:  Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet

2004:  Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

2005:  Skattedirektør Bjarne Hope

2006:  Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn

2007:  Liv Jessen, leder for Pro Sentret

2008:  Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd

2009:  Margreth Olin, filmskaper og forfatter

2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og  Anette Sagen, skihopper

2011:  Amal Aden, forfatter og foredragsholder

2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund

2013: Helga Aune, jurist med doktorgrad i likestillingsrett

2014:  Den georgiske fagorganisasjonen GTUC (Georgian Trade Union Confederation) og dens kvinnekomité

2015: Elisabeth Grieg, næringslivsleder og samfunnsdebattant

2016: DNB (som likestillingsbevisst arbeidsgiver) 

2017: Bård Stensli, politioverbetjent i PST 

2018: Prosjekt “Likestilt arbeidsliv” ved prosjektteamet Helle Ingeborg Mellingen, Merethe Anette Ryen, Ingrid Michalsen og Bent Sigmund Olsen

2019: Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU)

2020: Norske Kvinners Sanitetsforening

Juryen for YS’ likestillingspris har bestått av:

Hans-Erik Skjæggerud (leder), Julie Njåstad Nynes (AVYO), Else Marie Brodshaug (Delta), Nanna Ringstad (Finansforbundet), Lill Fischer (Parat), Rønnaug Mathiassen Retterås (Likestillings- og diskrimineringsombudet) og Hege Herø (sekretær).

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?