Gjenopptar forhandlinger om særaldersgrenser i offentlig sektor

– Særaldersgrensene dreier seg også om sikkerhet for offentlige tjenester, sier Hans-Erik Skjæggerud, nestleder i YS.  3. mars møttes partene i offentlig sektor arbeidsministeren om ordningene med særaldersgrense.

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Foto: Thomas Brun NTB Kommunikasjon

Formålet med møtet var å avklare om det var mulig å komme igang med forhandlinger om regelverk og omfang for særaldersgrenseordningene i offentlig sektor. Konklusjonen var at tiden nå er overmoden for å starte opp igjen med arbeidet.

1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, understreket for ministeren og øvrige parter at særaldersgrensene ikke bare er der av hensyn til arbeidstakerne. Det dreier seg også om sikkerhet og trygghet for viktige offentlige tjenesteleveranser til innbyggerne.

Skjæggerud fremholdt at det er regelverket vi må konsentrere oss om, da leverandørene trenger tid til å sette opp systemer i god tid før første utbetaling 1. januar 2025. Han understreket at det derfor må forhandles senest i januar 2023.

I avtalen om ny offentlig tjenestepensjon fra 3. mars 2018 fremgår det at reglene for særaldersgrenser for de som er født i 1963 og senere skal avklares først – deretter omfang og endringer av aldersgrenser.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?