Politikerne i debatt hos YS Stat

Temperaturen steg merkbart under den politiske debatten på #jegerstatsansatt-konferansen da Senterpartiets Per Olaf Lundteigen beskyldte statsråd Jan Tore Sanner for å lyve om nærpolitireformen.

Fra venstre: Trine Skei Grande (V), Jan Tore Sanner (H), Karin Andersen (SV), Hans-Andreas Limi (Frp) og Per Olaf Lundteigen (Sp) i debatt på konfersansen til YS Stat. Leder Pål N. Arnesen  deltok også. Terje Svabø ledet debatten. Foto: Astrid Hellwig/Skatteetatens Landsforbund
Fra venstre: Trine Skei Grande (V), Jan Tore Sanner (H), Karin Andersen (SV), Hans-Andreas Limi (Frp) og Per Olaf Lundteigen (Sp) i debatt på konfersansen til YS Stat. Leder Pål N. Arnesen deltok også. Terje Svabø ledet debatten. Foto: Astrid Hellwig/Skatteetatens Landsforbund

Astrid Hellwig

Informasjonsrådgiver

– Jeg beskylder statsråden for å juge. Det er jo helt opplagt, svarte Per Olaf Lundteigen (Senterpartiet) på Terje Svabøs spørsmål da han kritiserte nærpolitireformen for å være akkurat det motsatte av hva navnet skulle tilsi.

– Om jeg er vant til å bli beskyldt for å juge? Av Lundteigen, ja, svarte Jan Tore Sanner (H).

Kommunal- og moderniseringsministeren karakteriserte nærpolitireformen som en desentralisering. Sanner viste til at makten har blitt flyttet ut til distriktene. Og at nedleggelsen av alle lensmannskontorene måtte til for å bygge kompetente fagmiljøer ute i distriktene.

Skei Grande mener nærpolitiet også må kunne etterforske

– Det er ikke nok at politiet bare er til stede på mindre steder, sa Trine Skei Grande (V) og støttet Sanner.

Skei Grande har jobbet med reformen som samarbeidspartner med regjeringen, og mener politiet også må ha kompetanse til å takle kompliserte etterforskning: – Jeg vil at det skal være eksperter også i de små bygdene.

«Forenkle, fornye og forbedre»

Kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner definerte prosjektet slik i en tale på Digitaliseringskonferansen i 2014: «Fornye handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss. Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet og valgmuligheter, og utvikle et mindre byråkratisk byråkrati. Forbedre handler om kvalitet. Løfte kompetansen og sørge for at den brukes der den trengs mest, slik at offentlige tjenester blir bedre.»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert brosjyren «Offentlig sektor fornyes, forenkles og forbedres»

Tillitsvalgte i YS Stat mener to reformer på en gang er for mye

De tillitsvalgte i YS Stat ønsker å bidra til prosjektet «Forenkle, fornye og forbedre», men sier det er vanskelig å gjennomføre prosjektet når regjeringen samtidig lanserer avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen). Her hentes gevinsten ut umiddelbart og betyr et kutt på 0,8 prosent på budsjettene for 2017.

– Noen etater driver inn inntekter og kunne gjort kaka større om de hadde hatt mer ressurser. Hvorfor vil dere ikke ha en større kake? spurte Inger Helen Jensen fra Skatteetatens Landsforbund.

– Jo, jeg vil gjerne ha kaka større, svarte Sanner.

Det er ikke et alternativ for Sanner å øke bevilgningene til Skatteetaten. Han viste i stedet til samarbeidsprosjektet i flere av de større byene mellom Skatteetaten, Toll, Politi, NAV og Arbeidstilsynet.

– Bekjempelsen av svart økonomi er en god måte å hente inne mer penger på. Det samme gjelder digitaliseringen som allerede gjøres i Skatteetaten. Jeg kan love at reformarbeidet vil fortsette, svarte statsråden.

Astrid Hellwig

Informasjonsrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?