Frontfaget: Streik avverget - gjennomslag for krav

Sent fredag kveld kom partene i frontfaget til enighet, etter å ha vært i mekling nær 23 timer på overtid. YS-forbundet Parat og Fellesforbundet i LO har fått gjennomslag for et generelt tillegg for alle medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten. Den økonomiske rammen utgjør 1,7 prosent.

Fra venstre: Tonje Krakeli Sneen (forhandler i Parat), Einar Ove Hukset (klubbleder for Parat i Siemens AS Avd Energy Management Parat), Hogne Hole (hovedtillitsvalg SAFE Bilfinger), Roy Aleksandersen (nestleder i SAFE), Christoffer Navlesaker, sektoransvarlig i YS Privat, Christian Jørgensen, (hovedtillitsvalgt SAFE Beerenberg)
Ole Melsom (tillitsvalgt Autronica Fire And Security AS Hovedkontor), Frode Roberto Rettore (Hovedtillitsvalgt Isonor Industrier AS Avd Offshore Sola), Turid Svendsen (forhandlingssjef i Parat) og Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune. Foto: Helene Husebø/Parat
Fra venstre: Tonje Krakeli Sneen (forhandler i Parat), Einar Ove Hukset (klubbleder for Parat i Siemens AS Avd Energy Management Parat), Hogne Hole (hovedtillitsvalg SAFE Bilfinger), Roy Aleksandersen (nestleder i SAFE), Christoffer Navlesaker, sektoransvarlig i YS Privat, Christian Jørgensen, (hovedtillitsvalgt SAFE Beerenberg) Ole Melsom (tillitsvalgt Autronica Fire And Security AS Hovedkontor), Frode Roberto Rettore (hovedtillitsvalgt Isonor Industrier AS Avd Offshore Sola), Turid Svendsen (forhandlingssjef i Parat) og Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune. Foto: Helene Husebø/Parat

Minstelønnssatsene økes med mellom 7,50 kroner og 8,50 kroner, opplyser Parat.

Det er også enighet om mer forutsigbare arbeidstidsordninger for ansatte i offshore-industrien.

I lønnsrammen utgjør overhenget 1,2 prosent, i tillegg til et sentralt tillegg til alle på 0,50 kroner fra 1. april.

Har fått innrømmelser fra arbeidsgiversiden

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, mener partene etter forholdene må si seg fornøyd, selv om enkelte grupper i industrien burde fått et bedre oppgjør.

– Vi har unngått streik og fått innrømmelser fra arbeidsgiversiden. Koronasituasjonen tatt i betraktning, er vi fornøyd med resultatet av oppgjøret, der vi bidrar til å sikre norske arbeidstakere en stabil kjøpekraft, sier Aune.

Han sier partene også er enige om sentrale tillegg og særskilte tillegg til lavtlønte. Videre er det enighet om en arbeidstidsmodell som bidrar til økt forutsigbarhet knyttet til når man skal jobbe og når man skal ha fri for ansatte som jobber i offshore-industrien.

– Et viktig krav vi har fått gjennomslag for, er at alle arbeidstakere skal behandles likt i samme virksomhet når det gjelder forskuttering av sykepenger til alle ansatte, sier Aune.

Partene har vist ansvar i en spesiell situasjon

Aune sier partene har tatt ansvar for situasjonen, landet og tusenvis av arbeidstakere står i.

– Oppjusteringen av anslaget for prisveksten har bidratt til å komplisere meklingen, det samme har Norsk Industris holdning til forhandlingene tidlig i meklingen. Vi har imidlertid i felleskap kommet frem til en samlet løsning vi mener er tilfredsstillende under de rådende omstendigheter, sier han.

YS-lederen: – Dette viser styrken i den norske arbeidslivsmodellen

– Jeg er glad for at partene kom til enighet, etter svært lang og krevende mekling. Vi har styrket kjøpekraften for våre medlemmer og fått gjennomslag for flere, andre viktige krav, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Samtidig har vi ivaretatt hensynet til industriens konkurransekraft. Med tanke på situasjonen landet og verden rundt oss er inne i, var det naturlig med et moderat oppgjør. Dette viser styrken i den norske arbeidslivsmodellen, understreker Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?